I Århus Klatreklub tilbyder vi en række forskellige holdtræningstilbud, der kan hjælpe dig i gang med din klatring, hvis du er begynder, eller kan give dig inspiration til at udvikle din klatring, hvis du er mere erfaren. Se mere information og information om tilmelding på de forskellige undersider.

 

Kickstart din Klatring (KDK) er et kursus til helt nye klatrere i Århus Klatreklub. Kursets formål er at introducere til de grundlæggende teknikker og begreber indenfor klatring ift. bevægelse samt at opbygge et socialt netværk for nye klatrere.

KDK afholdes på en weekenddag, hvor der øves grundlæggende klatreteknik, fodteknik og skadesforebyggende træning. Derudover vil der være en masse sociale aktiviteter i løbet af dagen, som afsluttes med fælles aftensmad. Undervisningen foregår på bouldervæggene, så derfor er det kun nødvendigt at have klatresko og kalkpose som udstyr.

Hvem er KDK for? 

KDK er kun for nye medlemmer af Århus Klatreklub, og ikke for folk som kunne tænke sig at begynde til klatring. For folk der godt kunne tænke sig at prøve klatring henvises vi til Gratis klatring hver torsdag kl.17-19.

Har du spørgsmål til KDK trænerne, kan du sende en mail til kickstart@aarhusklatreklub.dk, eller til en af trænerne.

Når kommende KDK er skemalagt kan du læse mere om dem og tilmelde dig dem her

 

Junior events

 

Medlemslisten:
“V” udenfor navnet betyder, at vedkommende er skrevet på ventelisten. Ved at logge på Conventus medlemslogin, kan man se hvilken plads man har på ventelisten.

 

Holdtrænings kalender