Bliv medlem i Århus Klatreklub Tilmelding og medlemskab

 

Århus Klatreklub er en ikke-kommerciel forening. For at få mulighed for at klatre skal du derfor være:

  • Års- eller månedsmedlem.
  • Gæst hos medlem/del af DKLAF´s gæsteordning.

 

Klik på de forskellige typer af medlemskab herunder, for at finde information om indmeldelse og muligheder.

Som voksen (18+) har du valget mellem års- og månedsmedlemskab.

Årsmedlemskab er for dig der er ny i sporten eller ønsker det medlemskab, der over tid er billigst og giver den fulde adgang til klubben og dens muligheder. Dette medlemskab er det klart mest almindelige.

Månedsmedlemskab er for dig, der er på gennemrejse (max. 6 måneder), allerede har sikringskurser/kun ønsker at bouldre, og ikke ønsker ønsker fuld adgang til klubben og dens muligheder.   

 

Årsmedlemskab giver ret til: 

Månedsmedlemskab giver ret til:

 

Tilmelding

Årsmedlemskab

  • Tilmelding forgår UANSET erfaring via tilmelding til introaften (tidligere medlemmer undtaget), og du er ikke medlem før denne.
  • Introaftener afholdes een gang i måneden og dig tilmelder dig nedenfor.

 

Almindeligt medlemskab

 

Månedsmedlemskab

  • Medlemskabet løber altid fra den 1. i måneden til den næste 1.
  • Tilmelding foregår via personlig aftale med klubværten.

 

Det er altid muligt at komme at se klubben an, og det foregår nemmest i eftermiddags- og aftentimerne eller efter aftale med klubværten eller et medlem.

Hvis du går med tanker om at melde dig ind, har du altid mulighed for at tilmelde dig een kommende "gratis torsdag" hos klubværten. .

Efter hver introaften arrangeres der sikringskurser og introduktionshold for nye årsmedlemmer.

 

 

Alle mellem 10 og 17 år kan få juniormedlemskab. Det er et krav, at forældre eller værge giver skriftligt samtykke ved indmeldelsen. Som juniormedlem har du lov til at klatre ubegrænset i klubben under opsyn af et voksent medlem. Derudover er det (mod merbetaling) muligt at blive optaget på junior- og juniorelite-holdene såfremt der er plads på disse. Kontakt venligst juniorholdets formand Mathis på mathiser@gmail.com for yderligere information. Der er lejlighed til at se faciliteterne inden for klubværtens åbningstider.

For at blive medlem skal du mødes personligt med klubværten indenfor hans åbningstider. Har du spørgsmål til indmeldelse kan klubværten også kontaktes på kontakt@aarhusklatreklub.dk

Priser:

 

Juniormedlemskabet giver ret til:

1. At klatre sammen med et voksen medlem, der tager det fulde ansvar, men kun hvis der er et andet medlem med et nøglekort til stedet.

2. At blive optaget på juniorhold. Juniormedlemskab garanterer ikke plads på junior eller eliteholdene. For at blive optaget på disse skal man kontakte holdets formand.

4. Deltagelse i det frivillige arbejde under de forskellige udvalg og at modtage uddannelse i forbindelse med det.

5. At deltage i sikringskurser efter at være fyldt 15 år.

6. At erhverve sig nøgleadgang til klubben 24/7 efter at være fyldt 15 år

   

Junior medlemskab

Hvis du ikke ønsker selv at klatre, men blot vil have mulighed for at sikre, f.eks. i forbindelse med dit barns medlemskab, kan du købe et sikringskort. Sikringskortet giver dig ret til at deltage i et næstkommende Sikringskursus 1. Efterfølgende kan du varetage sikring af andre, mens der befinder sig andre medlemmer med en nøgleadgang i klubben. 

Pris: 100 kr. per kontingentår (kontingentåret løber fra marts til ultimo februar). 

For at få et sikringskort, skal du henvende dig til klubværten.