Bliv medlem i Århus Klatreklub Tilmelding og medlemskab

Der er fire medlemskabstyper i Århus Klatreklub:

Klik på de forskellige typer af medlemskab herunder, for at finde information om indmeldelse og forhåndskrav.

Alle nye årsmedlemmer skal deltage i en obligatorisk introaften i forbindelse med indmeldingen. Her bliver du introduceret til klubben og dens faciliteter.

Som ikke-medlem har du mulighed for at komme forbi klubben og prøve at klatre, før du beslutter, om du ønsker at være medlem. Vi åbner dørene for prøveklatring hver torsdag kl. 17-19.

Har du yderligere spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte klubværten på kontakt@aarhusklatreklub.dk.

 

Uanset om du har klatreerfaring eller ej, skal du som nyt årsmedlem indmeldes gennem en introaften. Disse afholdes een gang i måneden med undtagelse af følgende måneder: juni, juli, august. 

Er du tidligere medlem skal du blot kontakte klubværten. 

Prisen for medlemskab varierer efter, hvornår du optages, se mere her. Der er mulighed for se faciliteterne til introaftenen eller i klubværtens kontortid. Efter hvert medlemsoptag arrangeres der sikringskurser og introduktionshold, disse annonceres på hjemmesiden.

Hvis du ønsker at blive optaget, skal du tilmelde dig en introaften nedenfor. Hvis ikke der er oprettet en tilmelding til en introaften, eller hvis datoen ikke passer dig, kan du skrive dig op på påmindelseslisten, hvorefter du vil modtage en email lige så snart en ny tilmelding er oprettet.

Almindeligt medlemskab

 

Løbende medlemsoptag af erfarne klatrere

Hvis du har klatreerfaring, f.eks. fordi du tidligere har været medlem af ÅK eller anden klub, kan du blive optaget løbende. Du skal som minimum have rutine i toprebsklatring. Tilmelding til løbende optag skal ske ved personlig henvendelse til klubværten, der også vil introducere dig til klubbens faciliteter. Du kan se kontaktoplysninger og åbningstider her

Hvis du ønsker det, vil du blive tilbudt at deltage i en introaften.

Med et seniormedlemskab har du ret til:

1. At bouldre (klatre op til 3 m. over madrasser) hvis der er et andet medlem med et nøglekort til stede.

2. At deltage i kurser og træningshold. Medlemmer optaget igennem løbende medlemsoptag har ikke ret til at deltage i Sikringskursus 1 eller "Kick-start Din Klatring"-holdene.

3. At erhverve sig nøgleadgang til klubben 24/7.

4. Deltage i medlemsaktiviteter, såsom fester og foredrag.

5. Deltage i det frivillige arbejde under de forskellige udvalg, og modtage uddannelse i forbindelse med det.

6. Tage børn under 10 år med, såfremt der er udfyldt erklæring om den voksnes ansvar.

Alle mellem 10 og 17 år kan få juniormedlemskab. Det er et krav, at forældre eller værge giver skriftligt samtykke ved indmeldelsen. Som juniormedlem har du lov til at klatre ubegrænset i klubben under opsyn af et voksent medlem. Derudover er det (mod merbetaling) muligt at blive optaget på junior- og juniorelite-holdene såfremt der er plads på disse. Kontakt venligst juniorholdets formand Mathis på mathiser@gmail.com for yderligere information. Der er lejlighed til at se faciliteterne inden for klubværtens åbningstider.

For at blive medlem skal du mødes personligt med klubværten indenfor hans åbningstider. Har du spørgsmål til indmeldelse kan klubværten også kontaktes på kontakt@aarhusklatreklub.dk

Priser:

 

Juniormedlemskabet giver ret til:

1. At klatre sammen med et voksen medlem, der tager det fulde ansvar, men kun hvis der er et andet medlem med et nøglekort til stedet.

2. At blive optaget på juniorhold. Juniormedlemskab garanterer ikke plads på junior eller eliteholdene. For at blive optaget på disse skal man kontakte holdets formand.

4. Deltagelse i det frivillige arbejde under de forskellige udvalg og at modtage uddannelse i forbindelse med det.

5. At deltage i sikringskurser efter at være fyldt 15 år.

6. At erhverve sig nøgleadgang til klubben 24/7 efter at være fyldt 15 år

   

Junior medlemskab

Månedsmedlemskab

Den primære medlemstype i Aarhus klatreklub er fast medlemskab, der fornyes hvert år til marts. Månedsmedlemskab er derfor kun et tilbud til dig der klatrer i forvejen, og som ikke er fastboende i Aarhus i mere end seks måneder. Kravene for at få et månedsmedlemskab er: 

1. Du er på kortvarig ophold i Århus på op til 6 måneder, f.eks. i forbindelse med studie, eller fraflytning fra byen midt på kontingentåret. 

2. Du har som minimum rutine i toprebsklatring, f.eks. hvis du har været medlem af ÅK eller en anden klub tidligere. For at få lov at sikre i klubben skal du have din teknik godkendt af en af intruktørerne i ÅK.

Overvejer du et månedsmedlemskab, er der mulighed for se faciliteterne inden for åbningstiderne med en nøglevagt til stede. Du kan også prøve at få fat i et medlem, som vil tage dig ind som en gæst.

Medlemskabet kan kun anvendes i en periode på op til 6 måneder. 

Pris: 250 kr. per måned 

For at tilmelde dig månedsmedlemskabet skal du henvende dig til en nøglevagt (se nøglevagt-kalenderen på forsiden). Du vil kunne betale medlemskabet og blive optaget på stedet, og du vil kunne aftale en dato med en instruktør, der vil kunne godkende din sikringsteknik.

Månedsmedlemskab giver ret til:

1. At bruge faciliteterne i op til seks måneder, når der er et andet medlem med et nøglekort til stedet. 

2. At medbringe private gæster under Gæsteregler

3. Månedsmedlemskab giver ikke ret til at deltage i sikringskurser eller træningshold.

4. Årsmedlemmer, som i det næste kontingentår ikke forbliver i Århus hele året, kan overgå til månedsmedlemsskab uden tab af klub-rettigheder. Dette aftales med klubværten.

Sikringskort

Hvis du ikke ønsker selv at klatre, men blot vil have mulighed for at sikre, f.eks. i forbindelse med dit barns medlemskab, kan du købe et sikringskort. Sikringskortet giver dig ret til at deltage i det næstkommende Sikringskursus 1. Bagefter kan du varetage sikring af andre, mens der befinder sig andre medlemmer med en nøgleadgang i klubben. 

Pris: 100 kr. per kontingentår (kontingentåret løber fra marts til ultimo februar). 

For at få et sikringskort, skal du henvende dig til klubværten inden for kontortiden. Han vil så registrere dig, introducere dig til klubben og henvise til næstkommende sikringskursus. Øvrige spørgsmål kan stilles til kontakt@aarhusklatreklub.dk