Medlemmenes private gæster samt klatrere tilknyttet DklaFs gæsteordning (se mere her) har adgang til at klatre i klubben som gæst.

Dog skal følgende regler efterkommes:

  • Private gæster må kun klatre sammen med medlemmet.
  • Gæster skal indregistreres af en tilstedeværende nøglevagt inden klatringen påbegyndes. Efterfølgende må gæster forblive i klubben resten af dagen, dog senest indtil kl. 23:30, og kun såfremt der er et medlem med nøglekort til stedet.
  • Et medlem kan medbringe maksimum 4 gæster ad gangen.
  • Gæsteklatring koster 50 kr per dag.
  • Gæster må kun bouldre eller klatre på topreb.
  • Kun gæster med et DklaFs sikringsbevis eller godkendte af en ÅK instruktør må sikre eller udføre førstemandsklaring.
  • Gæster ligesom alle klatrer på eget ansvar. De skal udfylde erklæring herom ved indregistrering.
  • Gæster skal være indforstået med klubbens sikkerhedsregler.
  • En gæst kan blive afvist, hvis der er for mange tilstede i forvejen.
  • Gæster har ikke krav på at få sikringskurser.