Skolekontingent - reglement Klubbens regler vedrørende skolemedlemskaber

Skolekontingent - reglement:

  1. Skoler og institutioner kan købe sig adgang til klubben i tidsrummet 8-14 på hverdage, gennem forudgående aftale med klubværten, hvem der skal være tilstede under aktiviteten. 
  2. Skolemedlemmer skal være i følgeskab med mindst én egen lærer. Denne har som min. bestået Instruktør 1(I1) under DKlaF.
  3. Én lærer (med I1) kan maksimalt have 12 børn til toprebsklatring og én (uuddannet, i klatrehenseende) hjælpelærer kan ledsage max. 12 børn til bouldering (klatring over madrasser op til 4,5 meter).
  4. Råder skolen ikke over lærere med aktuelt gældende instruktørkompetencer, må de enten nøjes med at bouldre eller lave en privat aftale med en instruktør (instruktørhonorar og forsikring har intet med klubben at gøre).  
  5. Dokumentation for instruktør 1 kompetencer skal på forhånd fremsendes til klubværten. 
  6. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubværten, der registrerer de ansvarlige instruktører/lærere.
  7. Skolemedlemskab koster 400 kr. pr. 12 elever pr. påbegyndte 3 timer.
  8. Eksempel 1: En skoleklasse på 12 elever, der klatrer fra 8-11 skal betale 400 kr. 
  9. Eksempel 2: En skoleklasse på 24 elever, der klatrer fra 8-13 skal betale 1.600 kr. (dette fordi de er to gange 12 elever og klatrer mere end tre timer). 
  10. SKOLER/INSTITUTIONER SKAL SELV HAVE DE RETTE FORSIKRINGER, DA KLUBBENS IKKE DÆKKER.