Generelt

Først: Det er rigtig fedt, at du/I har lyst til at bygge ruter! Alle kan bygge ruter i ÅK, men aftal det med ruteansvarlig Morten Søndergaard inden du/I går i gang og følg nedenstående praktiske guidelines.

Rutebygning skal som udgangspunkt ikke ske i tidsrum, hvor mange bruger vægene. Husk altid at rydde op efter dig selv (læg greb, nøgler og værktøj på plads, sæt boremaskiner til opladning). Liften skal altid køres på plads i boulder-øen samme dag. Brug altid de rigtige bolte, hvis grebet har et konisk hul (typisk entre-prises greb) bruges en konisk bolt, hvis grebet har et fladt hul bruges en flad bolt. Brug sund fornuft.

 

Fremgangsmåde for rutebygning:

 • Konsultér den ruteansvarlige (i klubben eller på mail morten@dadlnet.dk), vedrørende placering, farvekode og sværhedsgrad.

 • Byg ruten.

 • Juster slynger så der ikke kommer nogle uhensigtsmæssige fald.

 • Find folk til at give feedback og juster ruten!

 • Skriv ruten i rutedatabasen og sig det til ruteansvarlig.

 

Retningslinjer for rutebygning:

 • Ruter skrues altid i én farve.

 • Der skal altid være minimum en boltlinje mellem to ruter af samme farve.

 • Undgå at bygge ruter i lignende farver ved samme boltlinje, fx er gul og tigerfarvede, lys grå og gul, lilla og rød ikke gode at blande.

 • Store greb med lang vægtstangsarm fra holdeflad til omdrejningsakse sikres altid med en skrue udover bolten. Undgå skruer hvor det ikke er nødvendigt.

 • Brug kun torx 20 eller 25 skruer.

 • Respektér allerede tilstedeværende ruter ved placering af greb.

 • Ha’ omtanke ift. rebføring og fald.

 • Ha’ omtanke ift. traverserende ruter.

 

Gradering af ruter:

 • Alle ruter graderes efter fransk rutegradering (og kun denne).

 • Det er rutebygger, der graderer ruten, evt sammen med ruteansvarlig. Ved tvivl konsulter gerne ruteansvarlig eller en anden klatrer med graderingserfaring.

 • Ruteansvarlig forbeholder sig ret til efterfølgende at justere den givne grad.

 

Vedligeholdelse af ruter:

 • Rutebygger har ansvaret for at vedligeholde sine ruter, stramme greb og udskifte knækkede greb.

 • Hjælp hinanden med at stramme greb.

 

Nedtagning af ruter:

 • Ruteansvarlig har det overordnede ansvar for, hvilke ruter der evt. skal tages ned.

 • Prioriteringen af ruter, der skal tages ned sker ud fra en vurdering af alder, kvalitet, gradering og popularitet.