Fremgangsmåde for rutebygning:

 • Konsultér den ruteansvarlige eller klubværten vedrørende placering, farvekode og sværhedsgrad.

 • Byg ruten.

 • Juster slynger så der ikke kommer nogle uhensigtsmæssige fald.

 • Find folk til at give feedback og juster ruten!

 • Skriv ruten i rutedatabasen og sig det til ruteansvarlig.

 

Retningslinjer for rutebygning:

 • Ruter skrues altid i én farve.

 • Der skal altid være minimum en boltlinje mellem to ruter af samme farve.

 • Undgå at bygge ruter i lignende farver ved samme boltlinje, fx er gul og tigerfarvede, lys grå og gul, lilla og rød ikke gode at blande.

 • Store greb med lang vægtstangsarm fra holdeflad til omdrejningsakse sikres altid med en skrue udover bolten. Undgå skruer hvor det ikke er nødvendigt.

 • Brug kun torx 20 skruer.

 • Respektér allerede tilstedeværende ruter ved placering af greb.

 • Ha’ omtanke ift. rebføring og fald.

 • Ha’ omtanke ift. traverserende ruter.

 

Gradering af ruter:

 • Alle ruter graderes efter fransk rutegradering (og kun denne).

 • Det er rutebygger, der graderer ruten, evt sammen med ruteansvarlig. Ved tvivl konsulter gerne ruteansvarlig eller en anden klatrer med graderingserfaring.

 • Ruteansvarlig forbeholder sig ret til efterfølgende at justere den givne grad.

 

Vedligeholdelse af ruter:

 • Rutebygger har ansvaret for at vedligeholde sine ruter, stramme greb og udskifte knækkede greb.

 • Hjælp hinanden med at stramme greb.

 

Nedtagning af ruter:

 • Ruteansvarlig har det overordnede ansvar for, hvilke ruter der evt. skal tages ned.

 • Prioriteringen af ruter, der skal tages ned sker ud fra en vurdering af alder, kvalitet, gradering og popularitet.