Nedenstående kurser er gratis og for klubbens årsmedlemmer.

Hvis du ønsker at have mulighed for at klatre på Århus Klatreklubs høje vægge (gælder ikke bouldering), skal du gennemgå et eller flere sikringskurser. Dette alt efter om du kun ønsker at klatre "topreb" (sikringskursus 1), eller også vil kunne "føre" en rute (sikringskursus 2). Kurserne sikrer at du og din makker er i stand til at klatre forsvarligt, uden at være til skade for jer selv eller andre. Har du allerede erhvervet disse kurser andet steds, skal du tage kontakt til en af klubbens instruktører for at få godkendt din teknik.

Du kan læse mere og tilmelde dig under de enkelte kursussider.

På kurset lærer du om basal sikkerhed i forbindelse med klatring på topreb. For at deltage på kurset kræves det, at man har deltaget i en intro-aften i forbindelse med optagelsen som årsmedlem, og har læst følgende afsnit af klubbens håndbog til sikringskurser: “Klatring med topsikring”, “Udstyrs- og materialekendskab” og evt. “Knob og stik”.

Efter hvert optag af nye medlemmer afholdes der normalt en række kursus 1-forløb. Tilmelding til kurserne forgår her på hjemmesiden (nedenfor). Kurset varer normalt ca. 3-4 timer og er gratis for medlemmer (medlemskort skal medbringes til kurset). Undervisningen foretages af klubbens instruktører, som er eksamineret efter Dansk Klatreforbunds norm.

Kursets overordnede indhold

 • Basalt udstyrskendskab
 • Sikringsteknik i forbindelse med toprebsklaring
 • Brug af bundsikring
 • Råbsprocedurer
 • Knob og knuder
 • Basal introduktion til klatreteknik
Læs mere om kursets pensum i håndbogen til sikringskurser.
Har du spørgsmål mht. kursets indhold eller sikringsteknik, er du altid velkommen til at kontakte en af klubbens instruktører.

Tilmelding til kommende kursus 1 forløb 

Tilmeldte til kursus 1

 

Førstemandsklatring, også kaldet lead-klatring eller ruteføring er næste skridt efter toprebsklatring. Ved førstemandsklatring er du ikke sikret med et fast anker i toppen af ruten, men "fører" selv dit reb fra bunden ved at klippe ind i de monterede karabiner eller bolte undervejs. For at deltage på kursus 2 skal man have gennemført kursus 1 og have opnået rutine i sikringsteknik og pensum i forbindelse med toprebsklatring. Det forventes at kursisterne før undervisningsgang har læst de relevante afsnit af håndbog til sikringskurser (klatring på topreb, føring af rute, faldteknik, faldfaktor/fangryk og udstyr).

Tilmelding til kursus 2 foregår to og to, når I føler, I er klar. Kurset fås ved at kontakte en af klubbens instruktør 2 eller 3´ere (som udgangspunkt den instruktør, der gav en af jer kursus 1). Sikringskursus 2 forløber typisk over 3 aftener og afsluttes med en eksamen med en anden instruktør. Undervisningen foretages af klubbens instruktører, som er eksamineret efter Dansk Klatreforbunds norm.

Kursets overordnede indhold

 • Sikkerhed i forbindelse med føring af rute (både for sikringsmand og klatrer)
 • Faldteknik
 • Teori om faldfaktor/fangryk
 • Udstyrslære
Læs mere om kursets pensum i håndbogen til sikringskurser.

Har du spørgsmål mht. kursets indhold eller sikringsteknik, er du altid velkommen til at kontakte en af klubbens instruktører.
På sikringskursus 3 lærer du at etablere en standplads, at sikre fra din standplads på væggen og at abseile ned ved egen hjælp. Kurset er især praktisk, hvis du har planer om at skulle klatre på sportsruter udendørs, hvor du typisk har brug for at vide, hvordan du får alt dit udstyr med ned igen. Før du kan tage kursus 3, skal du have gennemgørt kursus 2 og have rutine i føring af ruter. Det forventes, at kursisterne før kurset har læst hele indholdet af håndbog til sikringskurser.

Tilmelding til kursus 3 foregår to og to. I får kursus 3 ved at kontakte en af klubbens instruktør 3´ere. Sikringskursus 3 forløber typisk over ca. 2 aftener. Undervisningen foretages af klubbens instruktører som er eksamineret efter Dansk Klatreforbunds norm.

Kursets overordnede indhold

 • Føring af rute til top, etablering af anker, sikring af anden-mand og abseil fra anker.
 • Backup vha. prusik
 • Frigørelse af fastlåst prusik
 • Repetering af faldfaktor/fangryk teori

Har du spørgsmål mht. kursets indhold eller sikringsteknik, er du altid velkommen til at kontakte en af klubbens instruktører.

 

Klippeklatrekurset er et todages begynderkursus afholdt af Dansk Klatreforbund og indeholder en grundlæggende introduktion til traditionel klippeklatring. Traditionel klatring adskiller sig fra sportsklatring, idet ruterne ikke er boltede (modsat sportsklatring, hvor de er boltede). Hvor man ved sportklatring altså blot skal placere sine karabiner i allerede eksisterende bolte i klippevæggen, skal man ved traditionel klatring selv placere, og efterfølgende afmotere sit sikringsudstyr.

Der lægges på kurset størst vægt på sikkerheden ved klatring, på placeringen af sikringer, etablering af standplads samt rebarbejde. Det er målet, at deltagerne efter kurset selv kan kaltre sikkert på lette klipperuter.

Dansk Klatreforbunds klippeklatrekursus for begyndere holdes typisk på Kullen i Sverige. Kurset skal betragtes som en elementær introduktion til klippeklatring på egne sikringer (kiler, hexentrics, Friends mm), og der vil på hele kurset blive lagt mere vægt på sikringsteknikker og sikkerhed under føring end på klatreteknik og bevægelser.

Selv om kurset er beskrevet som et begynderkursus, er det også for den mere erfarne klatrer, der måske er blevet lidt rusten eller har lavet væg- eller sportsklatring. På todageskurset er der én instruktør til et reblag (2 klatrere).

For at deltage på kurset forventes det, at du som minimum har sikringskursus del 1 og 2 (også gerne 3), derudover skal du være fyldt 18 år.

Se mere information på følgende links:

Norm for klippeklatrekursus

Orientering om kursusforløbet

Da kurset afholdes af Dansk klatreforbund, er der en deltagerpris på 1.650 kr. pr. person.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på forbundets kurser, kan du aftale et kursusforløb med en af vore klippeinstruktører. Kurset er på samme vilkår som Dklaf-kurserne, men tidspunktet aftaler I selv. Se PDF: ÅK-Deltagerbrev 2016


Hvis du vil vide mere om kurset og tilmelding kontakt venligst Allan Andreasen - Klippeklatringsinstruktør climber@person.dk.