Årshjul (under udarbejdelse) Skema over faste arbejdsopgaver i ÅK

Få overblik over tilbagevendende arbejdsopgaver i ÅK

For nogle udvalg kan et årshjul være et rigtigt godt værktøj til at strukturere arbejdsopgaver og ikke mindst til at sørge for en god overlevering af arbejdsopgaver til nye frivillige. Et årshjul er en kalender, hvor udvalgene nedskriver deres faste og tilbagevendende arbejdsopgaver og deadlines, eksempelvis kan det være nyttigt for festudvalget at have overblik over, hvornår festindkøb og PR skal påbegyndes inden julefrokosten; hjertestartergruppen kan holde styr på, hvornår der sidst har været afholdt kursus; og sikkerhedudvalget kan holde styr på, hvornår vores autobelay sidst har været til eftersyn.

Mange udvalgsmedlemmer har allerede disse ting nedskrevet i egne noter, eller har dem i baghovedet, når de udfører deres arbejde, men ved at nedskrive dem og gøre dem tilgængelige, bliver det nemmere for kommende frivillige, og interesserede medlemmer generelt, at sætte sig ind i udvalgenes arbejdsopgaver.