Vision Visionen for Århus Klatreklub

Initiativet har magten

Vores vision er at være det bedst mulige klatremiljø kendetegnet ved:

  • En stærk klubånd og fællesskab omkring vores passion
  • Engagement og frivilligt initiativ som bærende kræfter
  • Et klatrelaboratorie med plads til at dyrke klatringen i alle dens facetter
  • En sund økonomi og demokratisk gennemsigtighed
  • Fokus på fastholdelse og dygtiggørelse af medlemmer