Århus Klatreklub er en ikke-kommerciel forening. For at få mulighed for at klatre skal du derfor være:

 • Års- eller månedsmedlem.
 • Gæst hos medlem/del af DKLAF´s gæsteordning.

Klik på de forskellige typer af medlemskab herunder, for at finde information om indmeldelse og muligheder.

 

Alle mellem 10 og 17 år kan få juniormedlemskab. Det er et krav, at forældre eller værge giver skriftligt samtykke ved indmeldelsen. Som juniormedlem har du lov til at klatre ubegrænset i klubben under opsyn af et voksent medlem. Derudover er det (mod merbetaling) muligt at blive optaget på junior- og juniorelite-holdene såfremt der er plads på disse. Kontakt venligst juniorholdets formand Mathis på mathiser@gmail.com for yderligere information. Der er lejlighed til at se faciliteterne inden for klubværtens åbningstider.

For at blive medlem skal du mødes personligt med klubværten indenfor hans åbningstider. Har du spørgsmål til indmeldelse kan klubværten også kontaktes på kontakt@aarhusklatreklub.dk

Priser:

 

Juniormedlemskabet giver ret til:

1. At klatre sammen med et voksen medlem, der tager det fulde ansvar, men kun hvis der er et andet medlem med et nøglekort til stedet.

2. At blive optaget på juniorhold. Juniormedlemskab garanterer ikke plads på junior eller eliteholdene. For at blive optaget på disse skal man kontakte holdets formand.

4. Deltagelse i det frivillige arbejde under de forskellige udvalg og at modtage uddannelse i forbindelse med det.

5. At deltage i sikringskurser efter at være fyldt 15 år.

6. At erhverve sig nøgleadgang til klubben 24/7 efter at være fyldt 15 år

   

Junior medlemskab

Som voksen (18+) har du valget mellem års- og månedsmedlemskab.

Årsmedlemskab er for dig der er ny i sporten eller ønsker det medlemskab, der over tid er billigst og giver den fulde adgang til klubben og dens muligheder. Dette medlemskab er det klart mest almindelige.

Månedsmedlemskab er for dig, der er på gennemrejse (max. 6 måneder), allerede har sikringskurser/kun ønsker at bouldre, og ikke ønsker ønsker fuld adgang til klubben og dens muligheder.   

 

Årsmedlemskab giver ret til: 

Månedsmedlemskab giver ret til:

 

Tilmelding

Årsmedlemskab

 • Tilmelding forgår UANSET erfaring via tilmelding til introaften (tidligere medlemmer undtaget), og du er ikke medlem før denne.
 • Introaftener afholdes een gang i måneden og dig tilmelder dig nedenfor.

 

Månedsmedlemskab

 • Medlemskabet løber altid fra den 1. i måneden til den næste 1.
 • Tilmelding foregår via personlig aftale med klubværten.

 

Det er altid muligt at komme at se klubben an, og det foregår nemmest i eftermiddags- og aftentimerne eller efter aftale med klubværten eller et medlem.

Hvis du går med tanker om at melde dig ind, har du altid mulighed for at tilmelde dig een kommende "gratis torsdag" hos klubværten. .

Efter hver introaften arrangeres der sikringskurser og introduktionshold for nye årsmedlemmer.

 

Århus klatreklub er en ikke-kommerciel klub drevet af frivillig arbejdskraft. Som klatrer i Aarhus betyder det to ting:

 1. Som medlem kan du klatre ubegrænset til yderst konkurrencedygtige og studievenlige priser.
 2. Der er ingen eksplicitte åbningstider for ikke-medlemmer, men ønsker du at besøge klubben som gæst, kan dette ske i følgeskab med et eksisterende medlem, hvis der samtidig er en nøglevagt til stede, når du ankommer (se kalenderen for nøglevagterne på forsiden). Gæster, der er medlem af DklaF's gæsteordning, kan dog klatre alene, men skal stadig ankomme i et tidsrum med en nøglevagt, og indskrives af nøglevagten. I forlængelse af denne regel er klubben ikke til rådighed for udlejning til polterabend, fødselsdag og lignende. 

Priser

Medlemskab i Århus Klatreklub følger i udgangspunktet regnskabsåret, der løber fra marts til ultimo februar. 

Dagskort for medlemmers private gæster (ubegrænset klatring og gratis udlån af udstyr):

  50 kr.
Indmeldelsesgebyr:   100 kr.
Senior/Junior medlemskab: Indmeldelse i januar:
1850 kr. / 925 kr. 
  Indmeldelse i februar:
1750 kr. / 875 kr.
  Indmeldelse i marts: 1650 kr. / 825 kr.
  Indmeldelse i april: 1550 kr. / 775 kr.
  Indmeldelse i maj:
1450 kr. / 725 kr.
  Indmeldelse i juni:
1350 kr. / 675 kr.
  Indmeldelse i juli:
1250 kr. / 625 kr.
  Indmeldelse i august:
1150 kr. / 575 kr.
  Indmeldelse i september:
1050 kr. / 525 kr.
  Indmeldelse i oktober:
950 kr. / 475 kr.
  Indmeldelse i november:
850 kr. / 425 kr.
  Indmeldelse i december:
700 kr. / 350 kr.

Månedsmedlemskab (løber altid fra den 1. til den 1. i måneden):

250 kr. pr. måned

Sikringskort:

100 kr.

Skolemedlemsskab:

400 kr./3 timer/12 børn

Børn under 10 år er gratis i følge med voksent betalende medlem. Se mere under Bliv Medlem:

 

 

Åbningstider

Da Aarhus Klatreklub er ikke-kommerciel, har vi ikke som sådan åbningstider og hoveddøren er altid låst.

Årsmedlemmer med aktivt nøglekort har adgang til klubben 24/7 - 365 dage om året. Er du årsmedlem kan du gratis få et nøglekort ved at tilmelde dig næstkommende kursus for nøgleaktivering her

Årsmedlemmer uden nøglekort og månedsmedlemmer kan i praksis klatre de fleste dage mellem cirka 10 og 22, da der som oftest vil være medlemmer med nøglekort tilstede i dette tidsrum.

Læs mere om åbningstider og regler for gæsteklatring her.

Hvis du ikke ønsker selv at klatre, men blot vil have mulighed for at sikre, f.eks. i forbindelse med dit barns medlemskab, kan du købe et sikringskort. Sikringskortet giver dig ret til at deltage i et næstkommende Sikringskursus 1. Efterfølgende kan du varetage sikring af andre, mens der befinder sig andre medlemmer med en nøgleadgang i klubben. 

Pris: 100 kr. per kontingentår (kontingentåret løber fra marts til ultimo februar). 

For at få et sikringskort, skal du henvende dig til klubværten.

Skolekontingent - reglement:

 1. Skoler og institutioner kan købe sig adgang til klubben i tidsrummet 8-14 på hverdage, gennem forudgående aftale med klubværten, hvem der skal være tilstede under aktiviteten. 
 2. Klatreseler og klatresko findes i begrænset omfang og er inkluderet i prisen. Det anbefales derfor at børnene/de unge medbringer indendørs sko.
 3. Skolemedlemmer skal være i følgeskab med mindst én egen lærer. Denne har som min. bestået Instruktør 1(I1) under DKlaF.
 4. Én lærer (med I1) kan maksimalt have 12 børn til toprebsklatring og én (uuddannet, i klatrehenseende) hjælpelærer kan ledsage max. 12 børn til bouldering (klatring over madrasser op til 4,5 meter).
 5. Råder skolen ikke over lærere med aktuelt gældende instruktørkompetencer, må de enten nøjes med at bouldre eller lave en privat aftale med en instruktør (instruktørhonorar og forsikring har intet med klubben at gøre).  
 6. Dokumentation for instruktør 1 kompetencer skal på forhånd fremsendes til klubværten. 
 7. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubværten, der registrerer de ansvarlige instruktører/lærere.
 8. Skolemedlemskab koster 400 kr. pr. 12 elever pr. påbegyndte 3 timer.
 9. Eksempel 1: En skoleklasse på 12 elever, der klatrer fra 8-11 skal betale 400 kr. 
 10. Eksempel 2: En skoleklasse på 24 elever, der klatrer fra 8-13 skal betale 1.600 kr. (dette fordi de er to gange 12 elever og klatrer mere end tre timer). 
 11. SKOLER/INSTITUTIONER SKAL SELV HAVE DE RETTE FORSIKRINGER, DA KLUBBENS IKKE DÆKKER.