Info til Frivillige

Vejledninger, tips og retningslinjer

Aflevering af bilag:

  1.  Hver gang der købes noget for klubben, enten via udvalgets betalingskort eller ved at lægge ud, skal der afleveres et bilag samt en udfyldt bilagsformular.  
  2. Hvis udgiften ikke er omfattet af et udvalgsbudget, skal denne godkendes af bestyrelsen, inden udgiften afholdes.
  3. Bilaget skal være en kvittering, en faktura eller en regning. Dankort-notaer eller ordrebekræftelser duer ikke som bilag.
  4. Regninger til betaling skal afleveres mindst en uge før forfaldsdatoen.
  5. Bilaget skal afleveres elektronisk via denne formular.

Vejledning til bilag:

  

Køb ved brug af klubbens betalingskort

  1. Udvalgsformænd, der har et betalingskort tilknyttet udvalgets konto, får hele udvalgets årsbudget overført i begyndelsen af året. De har derefter ansvaret for selv at styre budgetforbrug.
  2. Betalingskortet kan kun bruges til indkøb af ting omfattet af budgettet. Køb udover budget, eller budgetændringer, skal godkendes af bestyrelsen i forvejen.
  3. Såfremt det konstateres, at der mangler bilag for køb ved brug af betalingskortet, vil dette blive spærret.
  4. Kortindehaveren hæfter personligt for køb, der mangler bilag.

Vil du gerne oprette et nyt udvalg eller anmode om en budgetforøgelse, bedes du udfylde et standard skema, der findes her. Skemaet sendes til bestyrelsen.