For medlemmer

Nedenfor finder du en oversigt over klubbens mange forskellige muligheder og tilbud for dens medlemmer.

Mens nogle tilbud er gratis kræver andre yderligere brugerbetaling end årskontingentet.  

Betaling af årskontingent er ikke en garanti for, at du kan gøre brug af alle klubbens tilbud. Eksempelvis er der begrænsninger i antallet af skabe der udlejes.