Refusion

Det er muligt at søge udgiftsrefusion i forbindelse med klatrerelaterede aktiviteter som: uddannelse, fællesture og konkurrencedeltagelse.

Dette både i form af tilskud til transport og deltagerbetaling.

OBS:

Nedenstående refusionsmuligheder forudsætter at absolut billigste transportform er anvendt, at du har en Mobilepay konto, at et eventuelt udvalg har godkendt dit udlæg og, at der kvitteringer på alt.

En gyldig kvittering indeholder:

 • Navn på virksomhed/sælger
 • CVR-nummer/SE-nummer, hvis der er tale om en virksomhed
 • Beskrivelse af produkt/ydelse
 • Delbeløb og total beløb for produkt(er)/ydelse(r)
 • Dato for køb

Konkurrencedeltagelse:

 • Klubben godtgør hele deltagergebyret og støtter med 50% af transportomkostningerne. Sidstnævnte op til en grænse på 600 kr.

 • Ovenstående gælder kun for nationale mesterskaber, konkurrencer og cups.

 • Klubben godtgør IKKE deltagergebyr eller transportomkostninger ved internationale konkurrencer. 

Uddannelse:

Ønsker du at uddanne dig til træner, instruktør ell. kan du få udgiftsrefusion, hvis:

 • Du er indstillet på efterfølgende at bruge din uddannelse i klubben som frivillig, og på forhånd har fået godkendt udgiften hertil hos den respektive udvalgsformand.
 • Klubben godtgør deltagergebyr og transport med 100%.

Fællesture:

 • En fællestur er en tur alle klubbens årsmedlemmer (evt. kun juniorer eller seniorer) har haft mulighed for at tilmelde sig, og som varetages af en turleder.
 • Klubben yder tilskud til de samlede udgifter efter følgende formel:  ((samlede udgifter – evt. støtte) / samlet antal deltagere) * antal ÅK's frivillige ledere
 • Det et turlederens ansvar at udarbejde et regnskab for turen og vedhæfte relevante bilag.

Aflevering af bilag:

Uanset hvilken aktivitet du søger refusion for skal du indsende dit bilag her.