Club manager update #2

Klubværten opdaterer #2

 

Lånesko og udsalg af glemte genstande: 

På baggrund af en ansøgning fra trænergruppen har klubben indkøbt 20 par lånesko (str. 35-47). I den forbindelse har klubværten sorteret i de gamle lånesko. Flertallet af disse er blevet kasseret, og den resterende del solgt i cafeen. Da udsalgsordningen har været en stor succes, vil denne fortsætte; nu blot med glemte genstande, der er ”ældre” end en måned. Prisen pr. genstand er 50 kroner og der betales gennem cafeens dankortterminal, hvem overskuddet også tilfalder. Blandt andre nyanskaffelser kan nævnes køkkenets opvasker og emhætte. 

New rental shoes and forgotten items for sale: 

The club has recently bought 20 pair of shoes from UK size 3 to 12. In that context, the club manager has inspected the old rental shoes, thrown most of them in the bin and sold the rest at the café. Due to a great interest in this arrangement it has now become permanent. From now on forgotten stuff older than one month will therefore be sold for 50 kr. apiece. The café will get the profit from the sales. Besides new rental shoes the club manager has also had a new dishwasher and hood installed. 

 

Gratis prøveklatring: 

Der har fra ikke-medlemmer vist sig et stort ønske om, inden eventuel indmeldelse, at have mulighed for at afprøve klatring. Klubværten har derfor etableret en åben besøgsordning på torsdage mellem kl. 18 og 20 for folk, der overvejer at indmelde sig. Her kan man komme fra gaden og prøve mindst en enkelt tur på væggen. Da der ikke er nogen forhåndstilmelding møder man bare op. 

Climbing for non-members:

Due to a great interest from non-members the club manager has reserved every Thursday from 6 to 8 PM. for people who consider joining the club and want to try out a bit climbing. Since there are no pre-registration non-members should just drop by and ask for the club manager. 

 

Forårsoprydning: 

Inspireret af roserne i højbedenes løbende udspringning, har formanden og klubværten foretaget en omfattende forårsoprydning i klubbens forskellige depoter. Nogle genstande er i den forbindelse blevet kasseret, og andre er blevet placeret i cykelskuret indtil de finder deres rette plads i klubben. For at modgå at klubben igen sander til skal klubværten fremover med på råd, hvis medlemmer eller udvalg ønsker at opbevare genstande udenfor deres respektive hylder. 

Spring cleaning: 

The chairman and the club manager have recently sorted many of the different items situated in the different storage areas of the club.  Some items have been thrown out and others have temporarily been moved to the bicycle shed. In the time to come the club manager will create new storage facilities for these items. To keep everything in order the club manager has to be consulted if someone wants to store items in the storage facilities. 

 

Rute-/problembygning for kvinder og klatring i mørke:

Klubværten har på klubbens vegne og på baggrund af stor interesse sagt ja til Klatreforbundets tilbud om at afholde et rute-/problembygnings kursus kun for kvinder. Kurset afholdes 1. oktober 2017 og vil være gratis for klubbens medlemmer. Når forbundet har lagt kurset ud på ”klubmodul”, vil klubværten opdatere klubbens medlemmer herom via Facebook.

En strømafbrydelse i denne uge genoplivede traditionen for klatring med pandelampe i mørke. På trods af total mørklægning strømmede medlemmerne til klubben, og der blev hygget med stearinlys og trangia-kaffe. Klubværten overvejer nu om ”mørke-klatring” skal etableres som en fast aktivitet i klubben, måske 6 gange årligt? Skriv gerne til kontakt@aarhusklatreklub.dk hvis du gør dig tanker herom.  

Females-only route setting and climbing in the dark:

It is now official that the club will host a females-only route setting workshop on the 1 st of October. For members of Århus Climbing Club there will be no admission. The club manager will post an update on Facebook when it’s possible to sign up for the workshop. 

Because of a power outage this week members pilgrimaged to the club in order to enjoy a climb in the dark with only headlights on, candlelight’s and a hot cup of gas stove produced coffee. The club manager now wonders if this activity should be scheduled a couple of times a year? Please give some feedback on this at kontakt@aarhusklatreklub.dk