Club manager update #3

Klubværten opdaterer #3

 

Postkasse og grill:

I takt med at der er blevet mere roligt i området, er postkassen blevet hængt udenfor igen. I skrivende stund er denne både til intern og ekstern post. Videre har grillen fået sin faste plads ved bordene, og kul med mere står lige indenfor døren i skoreolen. Det hele til fri afbenyttelse.

Mailbox and grill:

The mailbox has lately been put up on the outside of the main entrance and is for both internal and external use. Also, the grill has been placed at the main entrance and coals and tools are to be found just inside the door. Feel free to use it.

 

Flytning af skuret:

I løbet af den kommende uge vil cykelskuret, grundet krav fra Brabrand Boligforening, blive flyttet til den nordøstlige ende af parkeringspladsen. De fremtidige adgangsforhold for medlemmer er endnu ikke helt afklarede.

Relocation of the bike shed:

During next week, the bike shed will be moved to a location at the northeastern part of the club. Therefore, some parts of the parking lot will be sealed off beforehand. Whether it will still be possible for members to gain access the shed is currently unknown.

 

Gratis klatring, månedsmedlemskab, løbende optag og mini-introaftener:

Frem til august vil klubværten afholde mini-introaftener for nye medlemmer torsdage fra kl. 19:00 til cirka 20:30. Den gratis prøveklatring er derfor ændret til 17:00 – 19:00. Videre er muligheden for løbende optag af erfarne klatrere nedlagt, og oprettelse af månedsmedlemskab overgået til klubværten. Alle kommende voksne årsmedlemmer optages derfor gennem intro- eller mini-introaftener. Formålet hermed er at give alle nye medlemmer den bedste og grundigste velkomst i klubben.

Free Thursdays, monthly membership, continuous intake and mini-introduction evenings

Until august the club manager will host mini-introduction evenings for new members from 7PM to approximately 8.30. Therefore, the possibility for nonmembers to try out climbing for free will be from 5 to 7 pm. Signing up for annual membership is from now on only possible by attending mini- or introduction evenings. That applies for both newbies and climbers with routine (children excepted). This is done to welcome all annual members in the same and best possible way. Monthly members from now on has to contact the club manager in order to sign up for or renew their membership.

 

Rute database og rutebyg for dummies:

I skrivende stund arbejder IT-udvalget på højtryk med at etablere en digital oversigt over klubbens ruter. Både rutebyggere og klatrere vil snart kunne tilgå denne. Herved vil det eksempelvis blive muligt at søge efter ruter i en given (sværheds)grad, farve, placering eller rutebygger. Inspireret heraf overvejer klubværten at afholde månedlige introaftener for potentielle rutebyggere. Rutebygningens grundlæggende håndværk, betjening af liften med mere vil her blive gennemgået. Eneste forudsætning er sikringskursus 2. ”Kurserne” vil blive slået op på hjemmesiden, men skriv gerne så jeg kan fornemme, hvor stor interessen er (kontakt@aarhusklatreklub.dk).

Route database and route setting crash courses:

At the moment, a digital platform is being created as a tool for route setters and climbers alike. Here it will be possible to look up all the different sports routes in our facility in regard to grade, color, route setter etc. Furthermore the club manager is planning monthly route setting crash courses. Here proper operation of the lift and the basic craft of route setting will be taught. Only mandatory qualification is a Aarhus Climbing Club lead climbing certificate. Check the website for updates or send a mail to the club manager if you’re interested (kontakt@aarhusklatreklub.dk).