Klubvært update #6

KLUBVÆRT UPDATE #6

(For english see below)

Midbyboulderen

Boulderen i midtbyen er desværre i så dårlig stand, at den skønnes farlige at klatre på. Grebene er derfor blevet fjernet, og kommunen er kontaktet i forhold til mulig renovering.

Ny rabataftale

Klubben har netop indgået rabataftale med Jacob Dannesbo (aut. fysioterapeut og osteopat D.O.).
Jacob er mange årigt medlem af klubben, og giver 25% rabat til alle årsmedlemmer.
Læs mere om alle klubbens rabataftaler her: https://aarhusklatreklub.dk/for-medlemmer/rabataftaler/

Infomøde vedr. Genhusning

For at holde klubbens medlemmer bedst muligt informeret om flytningen i 2020, afholder genhusningsudvalget informationsmøde for klubbens medlemmer 1/11-18 (20:00-21:30). Mødet vil blive afholdt i bassinet, hvorfor der der vil være lukket for al klatring fra 19:30-21.45. (Ledergruppemødet er i den forbindelse blevet rykket til 18:00-19:45 samme dag).

Der er ingen tilmelding til infomødet. Du kan læse referater fra tidligere møder her:

https://aarhusklatreklub.dk/nyheder/nyt-fra-%C3%A5k/schmidthammerlassen-vinder-arkitektkonkurrencen-om-cirk-h-uset/

 

Træningshold og sikringskort

Juniorholdene har været en stor succes og disse fortsætter derfor efter ordningen med lønnede chef-/eliteholdstrænere, og hjælpetrænere der årligt modtager skattefri godtgørelse. Som noget nyt er klubbens medlem Bjarke Eskildsen blevet ansat som Juniorcheftræner. Hvor Christian Jørgensen fortsat står i spidsen for elitetræningen, er Bjarke blevet koordinerende kontaktperson for alt der har med juniortræningen at gøre. Der er i den forbindelse allerede blevet planlagt fællesspisninger, juniortræf, juleafslutning og klatreture.

På baggrund af ovenstående tiltag har flere forældre (der ikke er medlemmer) ytret ønske om, at deres børn kan klatre udenfor den regulære juniortræning. Løsningen herpå er blevet følgende:

Alle voksne har mulighed for at købe det medlemskab, der kaldes ”sikringskort” (100 kr./år). Dette giver de samme rettigheder som et almindeligt årsmedlemskab for seniorer, PÅ NÆR retten til selv at klatre. Med dette medlemskab kan man således opnå nøgleadgang til klubben, og som den ansvarlige voksne medbringe juniormedlemmer.  Man får medlemskabet gennem henvendelse til Bjarke (juniorcheftraener@aarhusklatreklub.dk).

Udover ovenstående har klubbens medlem Margrethe Thuesen søsat et træningshold for øvede seniorer kaldet ”ÅK dream team”.

Se alle træningsholdene her:  

https://aarhusklatreklub.dk/for-medlemmer/holdtraening/

Skulle nogen have interesse i at træne voksne så vel som børn, er man mere end velkommen til at kontakte Martin (seniortræning) traener@aarhusklatreklub.dk eller Bjarke.

Medlemstal og arbejdsulykke

I skrivende stund oplever klubben en massiv tilslutning til introaftener, der som udgangspunkt er overtegnede. Med 611 årsmedlemmer er vi godt med – også økonomisk set.

I forbindelse med efteruddannelse på en rutebyggerworkshop i Kolding Klatreklub 7/10-18, fik jeg revet bøjesenen til venstre tommelfinger over. Denne forventes først at være god igen efter et halvt år. Jeg kommer derfor til at få brug for jeres hjælp til at varetage de mere praktiske opgaver den kommende tid.  Allerede nu har Leon Bressers trådt til og hjælper mig med at afholde gratis prøveklatringer torsdage (17-19).  Skulle der være nogen der kunne tænke sig at hjælpe med dette fremadrettet, må de meget gerne skrive til mig (kontakt@aarhusklatreklub.dk).

DM/NM

Som I tidligere er informeret om, skal klubben den 24/11-18 afholde kombineret dansk og nordisk mesterskab i leadklatring for både juniorer og seniorer. Hvor bassinet vil være lukket for klatring i perioden 12/11-18 til 25/11-18, vil den resterende del af klubben være lukket fra 23/11-18 (8:00) til 25/11-18. Dagen efter konkurrencen har de nordiske delegationer derudover fået lov at komme og klatre ruterne igen, sammen med klubbens medlemmer.   

Der er stadig mange opgaver at tage hånd om i den forbindelse, og der er især brug for dommere og sikringspersoner. Har du mulighed for at hjælpe hermed skal du kontakte Dieter (dommere) (dieterhansbritz@gmail.com) eller Theepan (sikringspersoner) (theepan@stormchasers.dk), der er tovholder på disse opgaver. Da de frivillige bliver uddannet i opgaverne, kræver de som udgangspunkt ikke særlige kompetencer. (For at være sikringsperson skal man dog have S2).

Husk for resten at reservere lørdag den 1/12-18 til den årlige julefrokost. Tilmeldinger kommer snarest.

Venlig hilsen

Thomas Ivarsson

Klubvært

------

Downtown boulder:

Due to deterioration of the boulder structure the holds have now been removed and the city council have been informed that it´s no longer considered safe/wise to utilize it.

New discount deal:
As an annual member you can now get a 25% discount from club member Jacob Dannesbo (physiotherapist and osteopath). Check all the clubs discount deals below:

https://aarhusklatreklub.dk/for-medlemmer/rabataftaler/

Info meeting regarding the relocation in 2020:

At the 1st of November 2018 (8:00pm-9:30pm) the relocation committee will give the members an update on the status. The meeting will take place in the pool, and it will therefore be closed for climbing from 7:30pm till 9:45pm on the same day.

(No signing up and the meeting will be in Danish).

Juniorteam and belaycard

Due to the great success, the junior teams and semiprofessional trainers will continue their work. Bjarke Eskildsen is now head coach for the junior teams, and Christian Jørgensen for the elite team.

As a new thing all adults can buy a “belay card” (100 kr./year) (Belaying only = NO climbing), and hereby gain rights to get a key chip. This way parents for example can bring and belay kids on the junior team, as the responsible adult in charge. These cards are issued by Bjarke (juniorcheftraener@aarhusklatreklub.dk).

Club manager injured

At a route setting workshop in Kolding I cut the tendon for my left thumb. The recovery might take half a year, so please show some patience until i´m back in shape and help me out when I ask for help.  

 

Danish and Nordic championship in lead climbing

As most of you know the club is going to host the above event at the 24th of November. Due to preparations for this event the pool will be closed for climbing from the 12th of November till the 25th of November. The rest of the club will be closed from the 23th of November (8am) till 25th of November. The day after the competition many of the competitors have been allowed to come back to train on the routes. This being together with the rest of the members of the club. Please contact Dieter (judge) dieterhansbritz@gmail.com or Theepan (Belaying) theepan@stormchasers.dk if you feel helping. Belaying takes having belay course 2 (lead climbing).

 

Please remember to reserve the 1st of December 2018 for the annual Christmas party in the club. Sign up options will come soon.

Best regards,

Thomas Ivarsson

(Club manager)