Jobopslag - lønnet chefinstruktør

IMG20230707125904

Aarhus Klatreklub søger en engageret chefinstruktør til at lede og koordinere instruktørarbejdet i klubben. Som chefinstruktør vil du have det overordnede ansvar for at sikre og videreudvikle optimale betingelser for instruktørarbejdet til gavn for medlemmer og instruktører.

Arbejdsopgaver

  • Kommunikation/PR – Løbende info om kurser og tilbud samt bindeled mellem medlemmer/instruktører/eksterne parter
  • Ledelse af frivillighed -Rekruttering, fastholdelse og videreuddannelse af instruktører samt afholdelse af interne workshops, fællesspisninger mv.
  • Praktisk arbejde – Egen afholdelse af kurser og løbende indkøb/vedligehold/kassation af udstyr
  • Administration – Kursusoprettelse, vagtplanlægning, økonomistyring mv.

Faglige kvalifikationer/krav                                                                                               

Du er som minimum instruktør 2 med et højt fagligt og pædagogisk niveau, og god til at organisere dit eget og andres arbejde.  

Personlige kvalifikationer                                                                                                   

Du er åben og empatisk, og formår at omgås andre mennesker. Du forstår at møde instruktører og kursister med humor og entusiasme. Du forstår vigtigheden i god og positiv kommunikation. Du skal være god til at organisere og planlægge og skal kunne samarbejde med frivillige. Du skal være med til at fremme kvaliteten og niveauet af klatring for hele klubben.

Løn og arbejdstid

Jobbet er berammet til 5 ugentlige timer/200 årlige timer, og aflønnes med 130 kr./time (+ feriepenge). Timerne kan i udgangspunktet placeres frit, så længe kontakten til medlemmerne, de frivillige instruktører og ledelsen af disse tilgodeses.

Kontaktinformation

Spørgsmål til stillingen og ansøgninger stiles til Aarhus Klatreklubs klubvært/daglige leder kontakt@aarhusklatreklub.dk/31163653

Ansøgningsfrist: 15/9-23