Gellerupplanen - Hvad betyder den for ÅK?

20150522_162610.jpg

Gellerupplanen lover at være Danmarks mest ambitiøse byfornyelsesprojekt og at omdanne Gellerupparken til en attraktiv bydel i verdensklasse, men hvad betyder det for ÅK og vores fremtid?

Det skal først og fremmest pointeres, at Århus Klatreklub er konstitueret af vores medlemmer og deres passion for klatring, ikke af de fysiske rammer vi har her og nu. Der er derfor ingen grund til at ligge søvnløs om natten over de rygter, der går i klubben omkring nedrivningsplaner og genhusning, selv om det selvfølgelig er noget, vi er nødt til at tage stilling til som klub.

Rygterne begynder dog mere og mere og ligne fakta. Mange af de større projekter i Gellerupplanen (læs mere om planen her) er endnu ikke fuldt finansierede, og det er derfor, det har derfor været svært at melde klart ud, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Nu ligger det dog fast med rimelig stor sikkerhed, at Gellerupbadet – inklusiv vores klublokaler – med tiden skal rives ned for at gøre plads til nye sports- og kulturbygninger. Et af de projekter, der er på tegnebrættet, er et såkaldt bevægelseshus inspireret af Vejen Idrætscenter, der kan fremvise mere end 1.000.000 besøgende årligt (læs mere her). Dette bevægelseshus skal inkorporerer Gellerupparkens eksisterende idrætsforeninger til ét fælles idrætscampus, og det er i dette hus, Gellerupplanens sekretariat tænker, at Århus Klatreklub skal genhuses – såfremt finansieringen til huset falder på plads.

Dette sætter selvfølgelig Århus Klatreklub i et dilemma, for er vi som medlemmer overhovedet interesserede i at være i et sådant bevægelseshus? Eller skal vi ud og finde/bygge nogle andre lokaler? Dette er en diskussion, vi skal have i klubben og på generalforsamlinger de kommende år, for bare rolig, ombygninger, nedrivning og finansiering tager tid, og det er usandsynligt, at vi bliver smidt ud af vores nuværende lokaler de næste to - måske endda tre år.

Såfremt vi i fremtiden beslutter, at vi gerne vil være med i et bevægelseshus, bliver det dog heller ikke uden en vis form for selv- og medbestemmelse. Repræsentanter for Facilitetsudvikling har gennem de sidste måneder repræsenteret ÅK’s interesser og siddet med ved møder med folkene bag Gellerupplanen. Vi er herigennem sikret en vis form for indflydelse og mulighed for at stille krav til udformningen af et eventuelt nyt bevægelseshus, således at en kommende genhusning ikke får lov til at betyde dårligere faciliteter for ÅK - tvært i mod. Hvad enten bevægelseshuset bliver vedtaget – og vi i ÅK vedtager at være en del af det – eller om vi beslutter os for selv at finde eller bygge nye lokaler, er dette en chance for os som klub til at revurdere, hvem vi er og hvad vi vil. Denne genhusning og den hertil hørende diskussion skal altså ikke udelukkende ses som en negativ og problemfyldt udvikling, men også som en mulighed for at tænke nyt og skabe endnu bedre rammer for klatresporten i Aarhus.

Lad os derfor nyde, at vi har vores nuværende lokaler i hvert fald to år endnu og gå sammen om at bestemme, hvordan fremtidens klatring skal se ud i Aarhus.