ÅK har fået nyt lydanlæg!

Undrer du dig over, hvad der er sket med den gamle forstærker? Og hvad det er for en underlig mixerpult, der er kommet i stedet? Så er det fordi IT-udvalget har udskiftet vores gamle lydanlæg med et helt nyt system.

 

Der er tilbage i 2014 blevet udtrykt ønske fra forskellige kanter om, at det gamle lydanlæg blev skiftet ud med noget nyt med flere muligheder for individuel volumenjustering i forskellige områder. Der blev derfor til generalforsamlingen i 2015 afsat ekstraordinære midler til, at IT-udvalget kunne gennemføre en sådan udskiftning, hvilket nu er sket. Der var i første omgang tale om at lave et kombineret anlæg til både fest og hverdag, hvilket flere forskellige leverandører dog ikke fandt rentabelt. Løsningen er derfor blevet at investere i et godt og stabilt hverdagsanlæg, der modsat det gamle er opdelt i forskellige zoner. Det betyder, at det nu er muligt at justere volumen for de forskellige klatreområder særskilt. De tre områder er delt op i: den gule boulder, ”boulderhulen” (ved grå og lilla boulder) og bassinnet. Det nye system betyder således, at trænerne eksempelvis kan slukke helt for musikken, mens de underviser ved den gule boulder, uden at klatrerne ved lilla boulder behøver at undvære deres baggrundsmusik. Samtidig hermed kan rebklatrerne tilpasse lydstyrken i bassinet særskilt efter deres behov.

Klubværten vil sørge for at gøre det klart, hvordan den individuelle lydregulering fungerer, og vi håber, I alle vil få glæde af det nye anlæg.