Fortsætterhold i ÅK, efterår 2015 (Advanced climbing course)

For a version in english ask a danish speaking friend or google translate :)

Vil du gerne arbejde mere med klatringens forskellige aspekter for at forbedre dig; så kan efterårets fortsætterhold være noget for dig!

Fortsætterholdets indhold:

-          Mentale aspekter (faldtræning, fokusering)

-          Tekniske aspekter (tekniktræning, film-fejlretning)

-          Taktiske aspekter (rutelæsning, hvil, redpoint)

-          Opvarmning inkl. skadesforebyggende træning

Træningen på holdet sigter mod at plante ideer til bedre selvstyret træning efter holdets afslutning.

Træningstid: torsdag fra 18.15-21. Træningsperiode: uge 38 til og med uge 49.

Vi forventer fremmøde til alle træningsgange samt to ugentlige egentræninger ud over dette.

Der vil forekomme mindre hjemmearbejde mellem træningsgangene – f.eks. planlægning af opvarmning/udstrækning.

Deltagerkrav: motivation, vilje til at arbejde med tingene, du kan klatre 6a.

Der er plads til 12 deltagere på fortsætterholdet. Skriv derfor en motiveret ansøgning og send den til traener@aarhusklatreklub.dk med emnefeltet ”Ansøgning til fortsætterholdet - >dit navn<”.

Ansøgningsfrist: mandag d. 14/9