Klatretårn i Gellerup

Nyt fra Facilitetsudvikling - Klatretårn i Gellerup

Af Nicolai Ørum og Signe Jensen

Facilitetsudvikling har lige nu gang i to store projekter: undersøgelsen af mulighederne for en udvidelse af vores boulderfaciliteter (læs mere her), og projektarbejdet med et nyt klatretårn.

Nyt klatretårn i Gellerup

Sidste år afgjordes Gellerupplanens arkitektkonkurrence, som handlede om at forandre de grønne områder og sportsfaciliteter i parken. Den blev vundet af et københavnsk landskabsarkitektfirma, som hedder SLA. Som med-arkitekt på det var en Aarhus-arkitekt ved navn Boris Brorman, og på deres vinderforslag var tegnet et klatretårn ind i parken. Hele projektforslaget kan ses her.

Grunden til, at de havde indført klatretårnet i projektet, var de indput, de havde fået fra Facilitetsudvikling i ÅK. Nicolai fra Facilitetsudvikling fortæller:

"Vi havde inden konkurrencen fodret dem med billeder og ideer omkring, hvad vi syntes kunne være godt for os som klub, for beboere og for andre, der bruger parken. Dette foregik på et møde sidste år i november, hvor jeg var tilstede sammen med parkgruppen (parkgruppen består dels af Brabrand Boligforenings projektafdeling og det vindende arkitektfirma). Arkitektfirmaet havde taget et andet firma, som hedder EFFEKT med til ideudvikling og også inviteret nogle af de sportsklubber, som får faciliteter i parkmiljøet, det var blandt andet noget street sport og ÅK. På det møde gennemgik man nogle forskellige ting, som skal implementeres i parkens grønne arealer, og som repræsentant for klatreklubben skulle jeg kigge på et udkast, som de havde lavet til et klatretårn, som indtil videre havde været med i projektet på skitseplan.

Det nye tårn, de præsenterede mig for, var et kvadratisk tårn på 8x8 meter i grundareal og ca. 20-30 m i højden. På min forespørgsel om, hvad der var afsat af projektmidler til det fra deres side lød svaret, at der var afsat 2,1 millioner kr. ud af puljen til parkrenovering, og nu er det så et spørgsmål om, hvad der kan blive for de penge. Tårnet snakkede man om skulle stå færdigt i foråret/sommer 2017, og vi tilkendegav, at vi gerne ville have indflydelse på, hvordan man udformer tårnet og se på mulighederne for, hvordan man bruger det.

I parkgruppens arkitekters forslag var der en trappe, som løb lige bag facaden (de yderste plader) i spiralform til toppen, og på toppen forestiller man sig, at der er en udsigtsplatform, som så er tilgængelig for alle, der besøger parken: det være sig klatrere, beboere, skoler, familier eller andre, der besøger parken. Indersiden af tårnet havde man formgivet som en lidt amorf (rundt, blødt) lodret tunnel indvendig og glat udvendig. De forestilede sig, at man skulle klatre indvendigt, og at tårnet skulle være blankt på ydersiden. Hertil sagde jeg så, at man selvfølgelig også skulle kunne klatre på ydersiden, da det var perfekt formgivet til at lave ruter på.

 

Facilitetsudvikling vil nu gerne have flere interesserede medlemmer, som har lyst til at indgå i en gruppe kun omkring tårnet. Gruppen vil skulle sparre med arkitekterne omkring udviklingen af tårnet. Og har man lyst til at være med, så skriver man bare en mail til facilitetsudvalg@aarhusklatreklub.dk