Info om den nye væg!

Vægudbygningen påbegyndes i uge 9, og ikke som tidligere meddelt i uge 8!

Så har vi fået bekræftet påbegyndelses-datoen fra Gubbies, de begynder i uge 9, og arbejdet vil fortsætte 2-3 uger frem.

I forbindelsen med ombygningen vil hele bassinet og den grå/lilla boulder blive afspærret i fornødendt omfang. Og klubben vil generelt blive betragtet som en byggeplads. Der skulle dog stadig være mulighed for at benytte den gule opvarmnings-boulder og træningsområdet i hele byggeperioden.

Vægudvalget arbejder i øjeblikket på at undersøge mulighederne for at få en aftale om alternative klatremuligheder i DGI/ÅB i stand. Så I på den måde kan få stillet den værste klatretrang, indtil byggeriet står færdigt.

Du kan få en fornemmelse af ombygningen på nedenstående billeder, der er kopieret fra kontrakten med Gubbies. Husk at du også kan holde dig orienteret om Vægudvalgets arbejde i mødereferaterne, der findes her.

Mvh. Vægudvalget