Århus Klatreklub er en ikke-kommerciel forening. For at få mulighed for at klatre skal du derfor være:

 • Års- eller månedsmedlem.
 • Gæst hos medlem/del af DKLAF´s gæsteordning.

Klik på de forskellige typer af medlemskab herunder, for at finde information om indmeldelse og muligheder.

Alle mellem 10 og 17 år kan få juniormedlemskab, og er man yngre end 10 kan man gratis klatre med et voksent medlem. Juniormedlemmer kan kun klatre i klubben under opsyn af en voksen, og indmeldelse kræver skriftligt samtykke fra værgen.

Juniorer der er årsmedlemmer kan (når de er over 15 år) på lige fod med voksne årsmedlemmer få nøgleadgang, sikringskurser og deltage i træning og andre aktiviteter. Derudover er det (mod merbetaling) muligt at blive optaget på juniorholdene såfremt der er plads på disse.

Kontakt venligt klubværten for medlemskab, og juniorcheftræneren for information om træningshold. 

Ønsker du at se klubben an, er du velkommen til at tilmelde dig en gratis prøveklatring.

Som voksen (18+) har du valget mellem års- og månedsmedlemskab.

Årsmedlemskab er for dig der er ny i sporten eller ønsker det medlemskab, der over tid er billigst og giver den fulde adgang til klubben og dens muligheder. Dette medlemskab er det klart mest almindelige.

Efter hver introaften arrangeres der sikringskurser  og introduktionshold for nye årsmedlemmer.

Månedsmedlemskab er for dig, der er på gennemrejse (max. 6 måneder), allerede har sikringskurser/kun ønsker at bouldre, og ikke ønsker ønsker fuld adgang til klubben og dens muligheder.   

 

Årsmedlemskab giver ret til: 

Månedsmedlemskab giver mulighed for:

 • Tjek af sikringskompetencer hos instruktører (IKKE kursus heri)
 • Bouldering

 

Tilmelding

Årsmedlemskab

 • Tilmelding forgår UANSET erfaring via tilmelding til introaften, og du er ikke medlem før efter denne.
 • Introaftener afholdes cirka een gang i måneden, og du tilmelder dig nedenfor.
 • TIDLIGERE ÅRSMEDLEMMER: Skriv en mail til klubværten, der herefter fremsender betalingslink.

 

Månedsmedlemskab

 • Medlemskabet løber altid fra den 1. i måneden til den næste 1.
 • Tilmelding foregår via personlig aftale med klubværten.

Ønsker du at se klubben an, er du velkommen til at tilmelde dig en gratis prøveklatring.

 

Århus klatreklub er en ikke-kommerciel klub drevet af frivillig arbejdskraft. Som årsmedlem kan du derfor klatre ubegrænset til yderst konkurrrencedygtige og studievenlige priser.

Priser

Medlemskab i Århus Klatreklub følger i udgangspunktet regnskabsåret, der løber fra marts til ultimo februar. 

MEDLEMSKABER

PERIODE

PRISER

 

START

SLUT

VOKSNE

BØRN (10-17)

ÅRSMEDLEMSKAB
JANUAR

MARTS (ÅRET EFTER)

1850 kr. 925 kr.
 
FEBRUAR

MARTS (ÅRET EFTER)

1750 kr.
875 kr.
  MARTS

MARTS (ÅRET EFTER)

1650 kr.
825 kr.
  APRIL MARTS 1550 kr. 775 kr.
  MAJ
MARTS 1450 kr.
725 kr.
  JUNI
MARTS 1350 kr.
675 kr.
  JULI
MARTS 1250 kr.
625 kr.
  AUGUST
MARTS 1150 kr.
575 kr.
  SEPTEMBER
MARTS 1050 kr.
525 kr.
  OKTOBER
MARTS 950 kr. 475 kr.
  NOVEMBER
MARTS 850 kr.
425 kr.
  DECEMBER
MARTS 700 kr. 350 kr.
INDMELDELSESGEBYR     100 kr. 100 kr.
MÅNEDSMEDLEMSKAB
FØRSTE DAG I MÅNEDEN SIDSTE DAG I MÅNEDEN 250 kr. 250 kr.
SIKRINGSKORT*
 MARTS  MARTS 100 kr.  
SKOLEMEDLEMSKAB
 

400 KR./3 TIMER/12 BØRN

 
GÆSTEKLATRING**
50 KR./DAG 50 KR./DAG

 * Sikringskort er et tilbud til voksne, Det giver dem ret til at være tilstede i klubben,  få sikringskursus 1 og sikre andre. De må dog ikke selv klatre.

** Klubbens medlemmer kan medbringe private gæster efter de gældende gæsteregler. Børn under 10 år kan medbringes uden at skulle registreres.

 

TRÆNINGSHOLD

PERIODE

PRISER

 

START

SLUT

VOKSNE

BØRN

JUNIOR BASISHOLD 1
MARTS MARTS   775 KR.
JUNIOR BASISHOLD 2
MARTS MARTS   775 KR.
JUNIOR ELITEHOLD
MARTS MARTS   1575 KR.
KICKSTART DIN KLATRING (KDK)
    50 KR.  
SENIORTRÆNING
       

Hvis du ikke ønsker selv at klatre, men blot vil have mulighed for at sikre, f.eks. i forbindelse med dit barns medlemskab, kan du købe et sikringskort. Sikringskortet giver dig ret til at deltage i et næstkommende Sikringskursus 1. Efterfølgende kan du varetage sikring af andre, mens der befinder sig andre medlemmer med en nøgleadgang i klubben. 

Du kan erhverve dig nøgleadgang ved at kontakte klubværten gennem hvem du også køber sikringskortet.

Skolekontingent - reglement:

 1. Skoler og institutioner kan købe sig adgang til klubben i tidsrummet 8-14 på hverdage, gennem forudgående aftale med klubværten, hvem der skal være tilstede under aktiviteten. 
 2. Klatreseler og klatresko findes i begrænset omfang og er inkluderet i prisen. Det anbefales derfor at børnene/de unge medbringer indendørs sko.
 3. Skolemedlemmer skal være i følgeskab med mindst én egen lærer. Denne har som min. bestået Instruktør 1(I1) under DKlaF.
 4. Én lærer (med I1) kan maksimalt have 12 børn til toprebsklatring og én (uuddannet, i klatrehenseende) hjælpelærer kan ledsage max. 12 børn til bouldering (klatring over madrasser op til 4,5 meter).
 5. Råder skolen ikke over lærere med aktuelt gældende instruktørkompetencer, må de enten nøjes med at bouldre eller lave en privat aftale med en instruktør (instruktørhonorar og forsikring har intet med klubben at gøre).  
 6. Dokumentation for instruktør 1 kompetencer skal på forhånd fremsendes til klubværten. 
 7. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubværten, der registrerer de ansvarlige instruktører/lærere.
 8. Skolemedlemskab koster 400 kr. pr. 12 elever pr. påbegyndte 3 timer.
 9. Eksempel 1: En skoleklasse på 12 elever, der klatrer fra 8-11 skal betale 400 kr. 
 10. Eksempel 2: En skoleklasse på 24 elever, der klatrer fra 8-13 skal betale 1.600 kr. (dette fordi de er to gange 12 elever og klatrer mere end tre timer). 
 11. SKOLER/INSTITUTIONER SKAL SELV HAVE DE RETTE FORSIKRINGER, DA KLUBBENS IKKE DÆKKER.