Refusion

Det er som årsmedlem/frivillig muligt at søge udgiftsrefusion i forbindelse med klatrerelaterede aktiviteter som: uddannelse, fællesture og konkurrencedeltagelse.

Dette både i form af tilskud til transport og deltagerbetaling.

OBS: Refusion forudsætter at der er anvendt den absolut billigste transportform, og at der er kvittering på alt.

Konkurrencedeltagelse:

  • Klubben godtgør hele deltagergebyret og støtter med 50% af transportomkostningerne. Sidstnævnte op til en grænse på 600 kr.

  • Ovenstående gælder kun for nationale mesterskaber, konkurrencer og cups.

  • Klubben godtgør IKKE deltagergebyr eller transportomkostninger ved internationale konkurrencer. 

Uddannelse:

Ønsker du at uddanne dig til træner, instruktør ell. kan du få udgiftsrefusion, hvis:

  • Du er indstillet på efterfølgende at bruge din uddannelse i klubben som frivillig, og på forhånd har fået godkendt udgiften hertil hos den respektive udvalgsformand.
  • Klubben godtgør deltagergebyr og transport med 100%.

Fællesture:

  • En fællestur er en tur alle klubbens årsmedlemmer (evt. kun juniorer eller seniorer) har haft mulighed for at tilmelde sig, og som varetages af en turleder.
  • Klubben yder tilskud til de samlede udgifter efter følgende formel:  ((samlede udgifter – evt. støtte) / samlet antal deltagere) * antal ÅK's frivillige ledere
  • Det et turlederens ansvar at udarbejde et regnskab for turen og vedhæfte relevante bilag.

Aflevering af bilag:

Uanset hvilken aktivitet du søger refusion for skal du indsende dit bilag her.

Se eventuelt nedenstående video herom.