Refusion

14/12-22: BEMÆRK AT DET IKKE LÆNGERE ER MULIGT AT FÅ REFUNDERET VIA MOBILEPAY. HUSK DERFOR AT AFGIVE BANKOPLYSNINGER I FORMULAREN.

Det er muligt at søge udgiftsrefusion i forbindelse med klatrerelaterede aktiviteter i form af uddannelse, konkurrencedeltagelse og fællesture. Dette både i form af tilskud til transport og deltagerbetaling. Ønsker du refusion til en aktivitet, der falder uden for de tre typer, så kontakt venligst bestyrelsen.

OBS:

Alle nedenstående refusionsmuligheder forudsætter

 • at aktiviteten lever op til de specifikke betingelser for refusion der er beskrevet herunder for hhv. uddannelse, konkurrencedeltagelse og fællesture – bemærk at uddannelse og fællesture skal være forhåndsgodkendt
 • at billigste mulige transportform er anvendt
 • at der er kvitteringer på alt, der søges om refusion for
  • En gyldig kvittering skal indeholde:
   • Navn på virksomhed/sælger
  • CVR-nummer/SE-nummer, hvis der er tale om en virksomhed
  • Beskrivelse af produkt/ydelse
  • Delbeløb og totalbeløb for produkt(er)/ydelse(r)
  • Dato for køb
 • at du indsender dine bilag her.
 • at bilag indsendes i respektive kalenderår.

Specifikt om refusion for uddannelse:

 • Det er muligt at få udgiftsdækket kurser under DKLAF til f.eks. instruktør eller træner, hvis du er indstillet på efterfølgende at bruge din uddannelse i klubben som frivillig. For disse kurser kræver refusion, at du på forhånd har fået godkendt udgiften hertil hos den respektive udvalgsformand. Ønsker du andre uddannelser eller kurser, skal dette forhåndsgodkendes ved bestyrelsen for at være berettiget til refusion.
 • Klubben godtgør deltagergebyr og transport med 100%.

Specifikt om refusion for konkurrencedeltagelse:

 • Hvis man stiller op i officielt Aarhus Klatreklub-logo tøj (f.eks. T-shirt – tøj kan sponsoreres af klubben ifm. konkurrencedeltagelse) er det muligt at få refunderet deltagergebyr samt få støtte til transportomkostninger ved deltagelse DM i Lead og DM i Boulder. Klubben godtgør IKKE deltagergebyr eller transportomkostninger i forbindelse med øvrige konkurrencer.
 • Klubben godtgør hele deltagergebyret og 50% af transportomkostningerne op til en grænse på max 600 kr. i støtte til transport/person.

 Specifikt om refusion for fælles klatreture:

 • Det er muligt at få støtte til fælles klatreture. En fællestur defineres som en tur alle klubbens årsmedlemmer (evt. kun juniorer eller seniorer) har haft mulighed for at tilmelde sig, og som varetages af en turleder. Refusion forudsætter at turlederen får forhåndsgodkendelse ved bestyrelsen. Det et turlederens ansvar at udarbejde et regnskab for turen og vedhæfte relevante bilag.
 • Klubben yder tilskud til de samlede udgifter til ophold og transport efter en konkret vurdering. Der støttes med op til 50 % af udgifterne, dog max 100 kr./deltager og max 5000 kr. total.