Gæsteklatring

Medlemmer (15+) kan frit medbringe gæster og indskrive dem via indskrivningsskærmen.

Gæsteklatring koster 80 kr. uanset alder inklusiv låneudstyr / 40 kr. for medlemmer af andre klubber under klatreforbundet.

  • Klatring er på eget ansvar - og du har selv ansvaret for dine gæster
  • Kig op - placer dig ikke tæt ved folk der klatrer
  • Ingen selvstændig højvægsklatring uden relevante danske sikringskurser