Gæsteklatring

Medlemmers private gæster og klatrere tilknyttet DKLAF´s gæsteordning har mulighed for at klatre i klubben, når der er en nøglevagt tilstede til at registrere dem.

Klubben råder over et begrænset antal seler og klatresko til både børn og voksne.

Følgende regler skal efterkommes:

 • Private gæster må kun klatre sammen med medlemmet.
 • Gæster skal indregistreres af en tilstedeværende nøglevagt inden klatringen påbegyndes. Efterfølgende må gæster forblive i klubben resten af dagen, dog senest indtil kl. 23:30, og kun såfremt der er et medlem med nøglekort til stedet.
 • Et medlem kan medbringe maksimum 4 gæster ad gangen.
 • Gæsteklatring koster 60 kr per dag (klatrere tilknyttet DKLAF´s gæsteordning undtaget).
 • Gæster må kun bouldre eller klatre på topreb.
 • Kun gæster med et DKLAF sikringsbevis eller godkendte af en ÅK instruktør, må sikre eller udføre førstemandsklatring.
 • Gæster klatrer (som alle andre) på eget ansvar, og de skal udfylde erklæring herom ved indregistrering.
 • Gæster skal være indforstået med klubbens sikkerhedsregler.
 • En gæst kan blive afvist, hvis der er for mange tilstede i forvejen.
 • Gæster har ikke krav på at få sikringskurser.
 • Klubværten er aldrig nøglevagt.