UDVALG

Aarhus Klatreklub er som forening dybt afhængig af den frivillige arbejdskraft rigtig mange af medlemmerne bidrager med.  

Nedenfor finder du en oversigt over alle klubbens udvalg, der hver har en udvalgsformand der er tovholder og kontaktperson. Skulle du have kommentarer eller interesse for eksempelvis rutebygning, er det således vægudvalget du skal kontakte.

Husk at frivillige i udvalgene blot er menige medlemmer som dig selv, der bruger dele af deres fritid på uegennyttige aktiviteter og arbejde. Har du input eller ønsker til et udvalgets arbejde, kan det derfor være fornuftigt indledningsvist at overveje, i hvilken udstrækning du selv har mulighed for at bidrage til løsningen. Dette eksempelvis ved selv at blive frivillig i et udvalg.