Sikkerhedslog


Her registreres aktiviteter/udbedringer forbundet med sikkerheden på klubbens vægge og øvrige faciliteter.


5. juni 2020

Startede på tjek af alle maillonner som de faste slynger hænger fra. Nåede op til bane 14, og fire måtte skiftes ud, da de havde udviklet furer. Der fandtes desuden en meget løse bolt, som krævede at én klatrede op bag væggen for at stramme møtrikken, mens den anden holdt fast på bolten på klatresiden.

Mai 2020 Under Coronanedlukning, blev alle reb tjekket, og ét blev kasseret.
18. august 2014

Jeg har været i gang siden juni og lige blevet færdig med at skifte alle hurtigslynger og maillonner ud (Tonny lavede 2-3 baner også). Så har vi fred og ro de næste 5 år.

NB: De nye slynger holder, i følge Fixe, ikke de 10 år jeg havde forventet, men kun 5 år. De skal altså skiftes ud igen 2019. Det viste sig at jeg havde tælt op lidt forkert (og købt for mange). For dem der skifter dem ud til den tid, er der brug for

  • 220 slynger 10 cm lang (inkl. 20 til instruktionskassen)
  • 80 stk 15 cm
  • 20 stk 25 cm
  • 10 stk 30 cm
  • 10 stk 40 cm
  • 15 stk 60 cm (nogle til K2/3 kassen)
  • 3 stk 120 cm
  • 320 maillonner (alle skal skiftes ud).

 

Alle slynger, op til 40 cm lange, skal være syet hele længden. Steffen/Gubbies kunne skaffe dem, med lidt ventetid.

 

6. Juni 2013 Vi skiftede 21 lidt slidte maillonner ud under det store tag. Nogle af dem havde tydelige furer, andre begyndende furer, på den ende hvor de hænger fra Petzl-hængerne.
20. Maj 2013 Thomas og jeg udskiftede de sidste ankerbolte som var for korte. Nu hænger alle ekspress-slynger fra ankre hvis bolte er så lange at låsemøtrikkerne alle faktisk låser.
Maj 2013 Der blev indkøbt 60 Fixe stålkarabinere med wire, og i hele hallen blev alle
de nederste tre og den øverste slynge forsynet med disse, for at undgå slid
fra rebet ved fald og/eller nedfiring. Nogle steder var der dog stålkarabinere
i forvejen. Også stort set alle karabinere der ikke var af stål under
tagruterne blev skiftet ud med stål-, da der netop dér sker mange fald med
øget slid som følge.
12. juli 2012, rapport om reb fra Jens

Den 12. juli fik jeg den følgende mail fra Jens Øland, om det lyserøde reb er
bleb indkøbt i februar. Det er typen Beal Unicore. Det er interessant at selv
om det hedder Unicore, kan sokken åbenbart forskyde sig mod kernen.


Ja, så er det igen det pink farvet reb som er i søgelyset 


I klubben til aften var jeg ved at køre intervaltræning med vores junior
Martin, og vi havde opsat topreb et godt stykke til højre for de faste
madrasser, ved at føre ruten op. Da Martin var ved at være træt og hang ved
den nederste slynge, orkede han ikke en tur mere, så jeg strammede toprebet
op, så han lige kunne få de sidste 2 meter ned uden at skulle kravle. Jeg
strammede helt op, og lod den lille 54 kg. krop sætte sig i hans sele, men da
han gjorde det var rebet alligevel så elastisk, at han var 10 cm. fra at ramme
halebenet direkte ned i betongulvet. Hans far og 2 andre som kiggede på, blev
noooget forskrækkede.


Efterfølgende lavede vi et par tests, denne gang med crashpads og mig i selen,
og her er hvad vi gjorde:


- Topreb 

- Jeg hang på væggen med 8-tal knuden lige ved skruehullet under 1. express-slynge. Martin strammede ret godt op og jeg satte mig.


PINK REB

Jeg var ca. 5 cm fra at ramme jorden med halebenet.


LILLA REB

Jeg var ca. 1 meter fra at ramme jorden med halebenet.


GULE REB

Jeg var ca. 30 cm fra at ramme jorden med halebenet.


Jeg mener derfor det er helt uforsvarligt at bibeholde de pink reb, idet jeg
forudser at kan gå endnu mere galt hvis der er mere højde på et fald, og
sikringspersonen måske ikke lige har fået strammet meget kraftigt
op. Derudover havde jeg ved føring, næsten ikke mulighed for at give reb ud
med det pink reb, fordi sokken klumpede så meget sammen, at det ikke kunne
komme igennem bremsen. Det gjorde at jeg ikke kunne give reb hurtigt nok til
Martin, med mindre jeg lavde en del slack som han kunne bruge af, men det
mener jeg ikke er en holdbar måde at gøre det på.

Vi talte lidt med Morten Søndergaard og Joachim Schmelling om det, men det
henviste naturligvis til dig 


De venligste hilsner 

Jens Øland

9. juni 2012

En ny hurtigslynge blev monteret i ca. midten af diedren lige til højre for Arkens indgangsdør, hvor der var lidt for store afstand mellem to slynger.

Samme dag blev en ny 15 kg sandsæk fyldt med sand og stillet i hallen
forsynet med en kort slynge og karabiner. Sækken er et nyt fabrikat, som
skulle gerne være af bedre kvalitet end den sidste. DB

Maj 2012

Efter at det er nu sket to gange, at en hurtigslynge kom ud af hængeren i
væggen da rebet blev trukket opad til næste slynge, besluttede vi at alle
slynger skal igennem et tjek.

Det der sker er, at det gaffertape der holder møtrikken i maillonnen på
plads, slider af, og hvis maillonnen (dvs. de kedeled der hænger i
Petzlhængeren) vender forkert med møtrikken opad i stedet for nedad, så gør de
vibrationer der sker hele tiden, at møtrikken kan løse sig selv, og så står
maillonnen åbent.

Vi gik igennem det hele, som tog ca. 6 timer i alt, og fandt en del uden
gaffertape, nogle der vendte forkert, også nogle der i sin tid blev monteret
forkert, og rettede op på alt. Alle maillonner hænger nu den rigtige vej og
har gaffertape om. Ved den lejlighed byttede vi også et par slynger ud så det
er mere praktisk der. En af de næste dage monterer vi så en ny slynge, hvor
der er lidt skræmmende afstand mellem to nuværende.

Oktober og december 2011 og februar 2012

Det er sket tre gange nu at brandalarmen er gået i gang, fordi en
røgdetektor troede at der var røg. Tit er det nok at klatre op til den,
skrue den af, puste støvet af den og skrue den på igen, men disse tre
gange nyttede det ikke, og de første to gange tilkaldte vi manden fra
Kidde for at sætte en ny i. Nu (31.1.2012) er det sket igen, og vi
prøvede at købe en detektor, da det er nemt at skrue en nye ind, og
manden fra Kidde er meget dyr. Vi fik et par i dag, 1.2., men den kunne
ikke skrues ind. Vi arbejder på sagen og forventer at have det ordnet
denne uge.

Det er nu ordnet og brandalarmen er sat til.

Maj 2011

Adam og Dieter har arbejdet lidt med Eriks skæve blå rute som forekommer lidt farlig pga et par lange afstande mellem slyngerne, hvor der er risiko for at falde helt til gulvet.

Desuden har Dieter kasseret et Rocca reb. Mange har lagt mærke til at
nogle af dem føler underlige i bremsehånden, og et var blevet lidt for fladt og sokken flytter sig relativ til kærnen. Et reb var så slem (15.5.) at det altså blev kasseret. Generelt imponerer de grå Rocca reb ikke; og de lidt ældre gule Tendon er ved at blive ret stive. Det ser ud som om det er svært at optimere rebindkøb.

April 2011 Efter Senior DM hang der en del lange slynger holdt sammen med
gaffertape. Det vides, at det skader slynger, så man skal enten bruge
sammensyede slynger (svær at skaffe) eller bruge elastikker. Adam
fjernede tapet fra slyngerne og satte elastikkerne på. Vi har også set
på de faste slynger og maillonnerne, og konstateret at de fleste ikke
viser tegn på slid endnu og kan bruges et år mere. Der er dog nogle
med lidt slid, og dem erstatter vi snart.
December 2009 En hænger på væggen var kommet løs. Det kræver to; en bag væggen med en nøgle
og en foran med en 3/8 inch unbrako. Thomas H og DB udførte jobbet.
Oct-Dec 2009
Gellerup
(Fra nu af sker alt i Gellerup). Alle faste slynger blev efterset. Mange P-led
vendte forkert, og havde ikke tape på. Det blev rettet. P-leddene skal hænge
således at møtrikken er under midten, så hvis vibrationer løsner dem, de
vandrer i låste retning, og ikke omvendt. Desuden var der nogle slynger som
var sammensat, hvilket er imod reglerne, og de blev erstattet med
enkelte. Disse er dog ikke syet sammen over hele længden, og blev forsynet med
nogle elastikker. Jeg (DB) anser det som tvivlsomt at tape dem sammen (som
nogle er blevet) da man ikke ved, hvordan klæbestoffet på tape påvirker
slyngerne. DB
Marts 2008 Kochs Alle P-led i Kochs blev
tjekket. Nogle havde mindre furer, men ikke så slemme at leddene skulle
skiftes ud.
DB
Marts 2008 DGI Mens jeg tog en hvilepause
under klatring, så jeg (DB) at P-leddet på den bane ved siden af var
furet. De ruteansvarlige i DGI blev informeret og opfordret at se alle
P-led efter. I løbet af juni-august blev alle P-led med furer erstattet
med nye af Morten S og undertegnede. Der brugtes de resterende 10mm led
samt nye 8mm, som nu er standard
Juli 2007 Kochs Igen blev der konstateret
slid på P-led i topankrene og 16 stk blev erstattet med nye. Samtidigt blev
stålkarabiners lås strammet efter (nogle havde arbejdet sig
løs). DB
Marts 2007 DGI De fleste faste
ekspresslynger blev skiftet ud med nye. Mange karabinere på bundenden af
slyngerne viste sig at have furer og blev erstattet med nye af stål med
ruller. Alle P-Led blev tjekket og møtrikkerne efterspændt. Nogle topankre fik
en ekstra karabin til snor, så at snor og reb ikke går over samme
karabin. Thomas H.
August 2006 DGI På en ruterne på betonvæggen var der et par bolte der stak så langt ud at de
blev anset som en fare. De blev skåret kortere med en vinkelsliber. DB
Juli 2006 Kochs Allan gjorde opmærksom på,
at nogle af de stålkarabiner i topankre ikke var skruet helt lukket. Tre
sådanne blev fundet og strammet. De havde dog ikke været så løs at de var
åbne. DB
Juni 2006 Kochs Fem nye topankersæt blev købt og dels monteret som bundankre og dels som nye topankre. Nu var der bundankre hele vejen rundt i hallen. DB
Maj 2005 DGI Alle P-led blev erstattet med nye. På det tidspunkt var normen at de skulle være 10mm, og de var svære at få fat i. (Nu i 2010 er standarden vendt tilbage til 8mm). Samtidigt blev alle bolte og ankre efterspændt. DB
Marts 2005 Kochs Nogle P-led (alias mailloner) i topankre var blevet slidte af Petzlhængerne, og alle blev erstattet med nye. 16 stk 8mm P-led blev købt samt en stålkarabin med lås. DB