Århus Klatreklub modtager donation fra Salling Fondene

Rutesetting2

Aarhus Klatreklub er stolte og taknemmelige over at kunne meddele, at klubben har modtaget en donation fra Købmand Herman Sallings Fond på 73.000 Kr.

Pengene skal gå til at efteruddanne de frivillige rutebyggere i klubben, for fortsat at kunne tilbyde ny og inspirerende rutebygning, når klubben i starten af 2022 åbner dørene til den nye klatrehal i Sport- og Kulturcampus Gellerup. Den nye hal er væsentlig større end den tidligere, samtidig med at er der en klar tendens til, at der stilles større krav til kvaliteten af rutebygning i klatresporten.

Uddannelsen kommer til at foregå gennem workshops med professionelle rutebyggere, hvor der først bliver teori og efterfølgende får de frivillige rutebyggere selv lov til at bygge ruter, som efterfølgende bliver justeret og forbedret af de professionelle rutebyggere. De frivillige rutebyggere vil blive uddannet af professionelle rutebyggere fra både ind- og udland, og målet er at opnå rutebygning af international kvalitet.

Tendensen i dansk og international klatring er i højere grad professionel rutebygning. Dette projekt giver os en mulighed for at få vores rutesætning op på professionelle standarder, og dermed sikre fremtiden for klubben med frivillighed i centrum.

Vi er dybt taknemmelige for den støtte vi har modtaget fra Salling Fondene, og vi håber at donationen vil være med til at skabe grobund for, at klubben fortsat kan vokse både socialt og sportsligt.

læs mere om Salling Fondene
https://sallingfondene.dk/

Asger Eller
Formand, Århus Klatreklub