ADGANGSVEJE BEGRÆNSET

Adgangsveje 1 10 21

Sikker adgang til klubben i en byggeplads tid.

Der har løbende været udfordringer med at tilgå klubben grundet byggeri af det nye Sport- og Kulturcampus, hvilket vi jo snart skal flytte over i.

Udfordringerne er dog nu blevet så omfattende og uforudsigelige af karakter, at jeg vurderer de udgør en reel sikkerhedsrisiko og den eneste sikre vej jeg kan stå indenfor at anvise er den angivet på nedenstående kort.

Rød zone/byggepladsen anser jeg for at være et farligt og dermed forbudt område at opholde sig i. Dette uanset om du kommer i bil eller om det er indhegnet eller ej.

Spred budskabet og pas godt på hinanden!