Bestyrelsens beretning 2017

2017 stod i den grad i forandringens tegn i Aarhus Klatreklub. Ny formand, nye udvalg, nye lokaler, ny klubvært og ikke mindst nye medlemmer.

Vores formand gennem flere år Adam Dziewiecki har, efter at have fået job i Thisted, forståeligt nok valgt at trække sig fra bestyrelsen. Adam har gennem årene været stærkt engageret i klubben, først som instruktør, så som økonomiansvarlig for klubben og siden 2014 formand. Adam efterlader sig store sko at fylde, men jeg glæder mig personligt over, at han har fået et job, han er glad for og jeg er sikker på, at vi mødes på en tur til Sverige igen snart. Bestyrelsen har valgt at optage Lena Overgaard som nyt bestyrelsesmedlem, og hun vil varetage funktionen som frivillighedsansvarlig imens Kathrine Engelbredt holder barsel.

 

Frivilligheden længe leve
Vores mange udvalg viste, at der fortsat er et stort frivilligt engagement med mange spændende begivenheder. Vi kan bl.a. glæde os over Alpingruppens Drytool Workshop og deres grejbank, som alle medlemmer kan leje fra.


Vi har haft rigtigt mange gode træningsworkshops, og som noget nyt i år prøvede trænergruppen at afholde et par workshops kun for kvinder. Dette udover deres normale holdtræning og Kickstart-din-klatring (KDK) workshops.
Vi har også haft indtil flere rutebygger workshops og vi håber at se endnu flere medlemmer, der tør prøve kræfter med rutebygning.
Der er kommet nyt liv i vores festudvalg, der har valgt at ændre navnet til ”Udvalg for sociale events” (SOEV) for at understrege, at de kan og vil mere end bare fester.
Cafeudvalget har i 2017 virkelig formået at forsyne medlemmerne med gode snacks og har haft et pænt overskud, hvilket vores kaffeglade klatrere har nydt godt af.
Vores juniorudvalg har haft travlt og har som en forsøgsordning ansat en cheftræner, samt flere hjælpetrænere. Det har betydet en stigning i antallet af juniorer i klubben, hvilket har været et fokuspunkt for bestyrelsen. Det har betydet mere trængsel i klubben, men helt sikkert også mere energi, glæde og passion. Midtby Boulder udvalget, Boulderudvalget og Vægudvalget har valgt at forene deres udvalg for at effektivisere ressourcerne mest muligt, og vi ser frem til mange gode ruter og problemer fra dem i 2018, både i klubben og på boulderen i midtbyen.

De nye lokaleplaner betyder at genhusningen nu er en realitet, og en ganske betragtelig del af bestyrelsens arbejde har sammen med Facilitetsudvalget ligget i at sikre, at Aarhus Klatreklub får så gode rammer som muligt i det nye projekt ”Cirk(h)uset”. At det er en realitet, blev i den grad slået fast ved pressekonferencen i december, hvor Salling Fonden donerede 25 mio. kr. til projektet. Processen er stadig i fuld gang og vi venter spændt på at se, hvordan Schmidt/Hammer/Lassen forestiller sig det endelige resultat.

 

Fastholdelse af klubbens medlemmer

I starten af kontingentåret 2017 måtte vi desværre sige farvel til rigtigt mange medlemmer. Et faktum der gjorde, at vi har haft skærpet fokus på fastholdelse af vores medlemmer. Klubånden afhænger meget af, at vi fastholder vores medlemmer der allerede er en del af et fællesskab, og gør så meget som muligt ud af at velkomme nye ind i vores fællesskab. Vi har i løbet af året haft et stort optag af nye medlemmer der betyder, at vi kan holde vores medlemstal nogenlunde konstant – det lå i december på 640 medlemmer. Tak til vores kommunikationsudvalg for at gøre et kæmpe arbejde her og til vores instruktørgruppe, der heldigvis har været gode til at forsyne de mange nye medlemmer med sikringskurser. Godt arbejde!

 

Ny klubvært

Vores klubvært gennem flere år, Thomas Hjerrild, valgte i starten af 2017 at opsige sin stilling, og vi var derfor nødt til at finde en ny. Efter en proces med opslag af stilling og samtaler faldt valget på Thomas Mynster Ivarsson og vi er slet ikke i tvivl om, at han har været den rette mand.
Med godt humør og stort engagement har klubben hurtigt taget ham til sig og han er blevet en vigtig og uundværlig del af klubben. Stor tak til ham.

Vi går ind i 2018 med en klar forventning om et spændende år og jeg føler klubben står godt rustet til alle udfordringer, som året må bringe: 25 års jubilæum, formentlig en afklaring på genhusningen, og hvis generalforsamlingen godkender det, et kombineret dansk og nordisk mesterskab i lead klatring.

 

Tusinde tak til alle medlemmer og frivillige. I er Aarhus Klatreklub. Vi ses!

 

På vegne af bestyrelsen.

Asger Eller, Formand