Bestyrelsens beretning 2018

2018 blev et år præget af store begivenheder.

Den mest markante begivenhed vi havde i 2018, var det måske største klatremesterskaber på dansk jord nogensinde! Det kombinerede junior/senior NM/DM. Det var et kæmpe projekt, der lagde beslag på mange af vores frivillige ressourcer stort set hele året. Planlægningen og forberedelserne var enorme og kulminerede i et brag af en klatrefest den 24. november. Det var en fornøjelse af at se de mange klatrere gå gnidningsfrit igennem de mange runder, og jeg kan slet ikke understrege nok, hvor godt et arbejde i frivillige har leveret. En kæmpe tak fra mig personligt, klubben og hele klatre Danmark.

En anden stor begivenhed vi fejrede i 2018, var klubbens 25-års jubilæum. Klubben blev stiftet tilbage i 1993 og må siges at have vokset sig stor og stærk gennem årene. Den kombinerede total boulder og fest var en stor succes med rigtig mange deltagere. Tak til Social Events og Vægudvalget for at kombinere de to. Jeg tror ikke det er sidste gang, at det kommer til at ske.

Det sidste store projekt, som har optaget klubben gennem hele 2018, er genhusningsprojektet. Vi kunne nu endelig løfte sløret for hvordan vores nye lokaler kommer til at se ud. Den endelige bygning ser ud til at være på plads, men mange detaljer kan stadig nå at blive ændret. Genhusningsgruppen og bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at klubben skal få de bedst mulige rammer i det nye bevægelseshus. I løbet af 2019, vil de sidste detaljer falde på plads, herunder hvordan de nye vægge skal se ud. Genhusningsgruppen samarbejder med repræsentative medlemmer for alle typer af klatrere, fra begynder til elite, for at sikre at de nye vægge kommer alle medlemmer til gode. Vi er i bestyrelsen glade for de mange positive tilkendegivelser vi har fået omkring projektet, og vi glæder os til at arbejde videre sammen med Genhusningsgruppen.

I løbet af 2018, måtte vi desværre også sande, at vores Midtby Boulder er udtjent. Den generelle tilstand tillader desværre ikke at der klatres på den, før den er blevet omfattende renoveret. Bestyrelsen vurderer i øjeblikket ikke at vi har kapitalen til at udføre dette arbejde, idet vi i øjeblikket har fokus på at rejse kapital til vores flytning.

Juniortræningen har fået et løft ved den nye struktur, der bl.a. betyder at vi nu har en fast juniorcheftræner, der både fungerer som træner og koordinator, og vi giver vores faste hjælpetrænere en mindre skattefri godtgørelse. Det kan virke til at være i strid med den klubånd der har hersket indtil videre, men vi må samtidig sige, at vi aldrig har haft så stabile forhold omkring vores juniortræning som vi har nu, og at tiderne måske er ved at ændre sig. Bestyrelsen påregner i løbet af 2019, at teste om junior konceptet kan overføres til voksentræningen, så vi også kan give dette et løft.

Vi har set at vores bestræbelser på at fastholde vores medlemmer, ser ud til at bære frugt. Vi så derfor en stigning i antallet af medlemmer der fornyede deres medlemskab i starten af året, der resulterede i at vi ved udgangen af året lå på 680 medlemmer.
Imponerende at se, at mens vi har haft så travlt i 2018 med store projekter, har der stadig har været det samme høje aktivitetsniveau i klubben. Der er stadig afholdt sikringskurser, træningsworkshops, blevet skruet nye ruter, afholdt fester og hygge mm.

Alt i alt synes vi at gå ind i 2019 med en stærk klub, der er rustet til at møde de udfordringer vi ved, 2019 kommer til byde på.

Tusinde tak til alle medlemmer og frivillige. I er Aarhus Klatreklub. Vi ses!

På vegne af bestyrelsen.

Asger Eller, Formand