Bestyrelsens beretning for 2019

GF indkaldelse.JPG

Bestyrelsens beretning for 2019

Når jeg som formand ser tilbage på 2019, er det som et exceptionelt travlt år.

Bestyrelsens og relokalisationsgruppens arbejde med at skabe de bedste forhold for klubben i de nye lokaler i Bevægelseshuset, har været intenst. Det har lagt beslag på en uforholdsmæssig stor del af min tid som formand og det samme gælder resten af relokationsgruppen, hvem vi alle skylder en stor tak.

Brikkerne begynder så småt at falde på plads, og vi ser nu ud til at have finansiering til klatrevæggen i de nye lokaler, med flotte donationer fra DIF/DGI’s pulje og A. P. Møller Fondene. Byggeriet forventes at begynde i starten af 2. kvartal af 2020, og stå færdigt i slutningen af 2021. Jeg ser frem til at vi i 2020 får valgt den endelige leverandør af vores nye klatrevægge, når vores store arbejde med udbudsprocessen er færdigt.

På trods af at bestyrelsen har været optaget af relokationen, har vi også fundet tid til at skue indad i klubben.

Som annonceret på generalforsamlingen i begyndelsen af 2019, har vi udbredt konceptet om skattefrie godtgørelser til også at omfatte seniortræningen. Årsagen er simpelthen at der blandt trænere, der har ugentlige forpligtigelser, er så stort frafald, at det er umuligt at opretholde en ordentlig kvalitet på anden måde. Det går meget i tråd med, hvad man gør i andre idrætsforeninger og trænergerningen er stadig at regne som frivilligt arbejde. Med denne løsningsmodel har vi nu mulighed for at opretholde et større korps af trænere, så vi ikke længere oplever at træningen går helt i stå, hvis en enkelt ildsjæl falder fra.

Vores flerårige fokus på juniortræning synes nu også at have resulteret i en stor fremgang her. Vi har stadig mindre end 10% juniorer i klubben, hvilket i Danmark er fuldstændigt modsat, hvad alle andre sportsforeninger oplever. Juniorklatring synes at lide under det faktum, at det for børn er en vanskeligt tilgængelig sport, der stiller store krav til både trænere og struktur.

Bestyrelsen har fået kritik for, at vi først har fundet ud af strukturen undervejs, hvilket har givet anledning til gnidninger i klubben. Bestyrelsen har forsøgt at imødekomme kritikken, og vi oplever at have fundet det bedste kompromis på strukturen, der sikrer at juniortræning kan forløbe i klubben og samtidig give plads til vores voksne medlemmer. Vi må alle huske på følgende:         Modsat voksne medlemmer, har juniorer stort set kun mulighed for at være i klubben 2 x 2 timer om ugen. En stor tak skal lyde til junior- og seniortrænerne for at levere en kæmpe indsats!

Der skete rigtig meget hos rutebyggerne i 2019. Vi fik sat vores Pool Party i system, takket være en stor frivillig indsats. Som resultat heraf har vi nu på månedlig basis et nyt markeret bouldersæt i bassinet, og en hyggelig intern konkurrence til at skyde det nyt sæt i gang med.  

Vi husede en velafholdt Lead Cup, en rebkonkurrence i forbundsregi med fokus på bredden frem for eliten. Jeg er glad for at så mange af vores egne medlemmer deltog, men endnu mere glad for den unikke mulighed det gav vores rutebyggere, at kunne lære fra en IFSC rutebygger. Det har virkelig betydet et boost i kvaliteten af rutebygningen, og der har bestemt ikke manglet ruter i nogen kategorier. Tusind tak for det!

Sidst men ikke mindst, kan vi glæde os over, at vi har lavet en aftale med kommunen, der betyder at vi i løbet af 2020, får renoveret vores midtbyboulder. Således kan vi se frem til en sommer, hvor vi igen har en fantastisk klatreø i midtbyen. Dette til glæde for både os selv og hele byens klatreinteresserede.

Vi går 2020 i møde med vished om, at der fortsat venter et stort arbejde forude med relokationen af klubben. Heldigvis er vi en både frivilligheds- og medlemsstærk klub, og jeg føler mig derfor overbevist om, at vi har de ressourcer der skal til for at takle de udfordringer der måtte komme. Jeg håber for fremtiden, at endnu flere er parate til at tage en frivillig tjans i klubben - vi er stærkest når vi er sammen.

Tusind tak til alle jer frivillige i klubben, der sammen holder os kørende.

På Vegne af bestyrelsen,

Asger Eller

(Formand)