Club manager update #4

Klubværten opdaterer #4

For english see below.

 

Ny rengøringsmedarbejder:

Severin Kibæk blev medlem af klubben i år og har nu overtaget rengøringsjobbet fra Christian Jørgensen. Tak til Christian og tag godt imod enmandshæren Severin!

New cleaning assistant:

Being new in the club, Severin Kibæk has taken over Christian Jørgensen´s job. Thanks for the good work Christian and welcome to Severin!

 

Autobelay, lift og ankre:

For at sikre forsvarlig brug af de tre autobelays har klubværten (med røde streger) markeret det område, der må klatres indenfor på pt. to af dem. Herved bliver det forhåbentligt også nemmere for rutebyggere at vurdere, om de er ved at bygge en autobelay-rute eller ej.

Liften er blevet opgraderet med to nye batterier og fire hylder, der kan klappes ned (løft og drej). Dermed slipper vi for at rode rundt på liftgulvet efter greb og liften kan anvendes i længere tid af gangen uden opladninger. Liften må kun lades når de røde lamper ved nøglen blinker.

Ved boltlinje 32 er der blevet monteret et ”klippe-anker”. Da ankeret hænger i skulderhøjde kan man helt trygt, og inden man hænger ude på klippen, øve sig i kunsten at udføre ”fransk ombinding”. Følgende link henviser til forbundets anbefalede metoder, hvilke også hænger på opslagstavlen og ved ankeret: http://aarhusklatreklub.dk/om-klubben/dokumentarkiv/haandboeger

Auto belay, lift and anchors:

To keep auto belay-climbing safe the club manager has marked the “safe”-zone with a red line on now two of the three auto belay walls. Hopefully this initiative will also make it easier for route setters to determine whether they are setting an auto belay route or not.

The lift has been upgraded with two new batteries and four foldable shelves (lift and fold). Hereby it should no longer be necessary to store the holds on the lift floor and it can be used continuously for longer periods without recharging it. Only charge it when the indicators at the key blinks red.

At start 32 there has been mounted a ”rock-anchor” to make it possible to train/learn how to get the rope through the two closed rings on an outside anchor. Below is a link that shows the two methods approved by the federation, which can also be found at the info board and at the anchor itself: http://aarhusklatreklub.dk/om-klubben/dokumentarkiv/haandboeger 

 

Workshops og kurser:

Sensommeren bliver en travl tid i klubben med mange skemalagte aktiviteter. Ud over at juniorholdene genoptager træningen, er der i skrivende allerede planlagt følgende:

  • 2. september: Inspiration til egen klatring workshop (10-18)
  • 16.september: Rutebyg for uerfarne (10-15)
  • 1.oktober: Kvindebygge workshop (10-18)
  • 7.,8., 28. og 29.oktober: Træner 1 kursus (10-18)
  • 6., 13. og 27. oktober: Instruktør 2 kursus (17-22)

Du kan stadig nå at tilmelde dig ovenstående, og/eller læse mere om dem her: http://aarhusklatreklub.dk/aktiviteter/%C3%B8vrige-events

Workshops and courses:

The last part of the summer is scheduled to become busy with different activities. Besides the fact that junior teams have started again the activities listed below have already been planned:

  • September 2nd: Climbing inspiration workshop (10AM-6PM)
  • September 16th: Route setting for dummies (10AM-3PM)
  • October 1st: Female route setting workshop (10AM-6PM)
  • October 7th, 8th, 28th and 29th: Trainer 1 course (10AM-6M)
  • October 6th, 13th and 27th: Instructor 2 course (5PM-10PM)

You can still sign up for the above/read more at this link: http://aarhusklatreklub.dk/aktiviteter/%C3%B8vrige-events