Club manager update #5

Klubværten opdaterer #5 / Club manager update #5

(For english see below)

Adresseændring:

På baggrund af moderniseringen af Gellerup, har klubben fået ny adresse. Hvor vi tidligere lå på Dortesvej 43, 8220 Brabrand, ligger vi nu på Karen Blixens boulevard 41b, 8220 Brabrand.

Change of address:

Due to the renovation of Gellerup our address is no longer Dortesvej 43, but Karen Blixens boulevard 41b, 8220 Brabrand.  

 

Autobelay og helkropsseler:

Det er ikke længere tilladt at bruge helkropsseler i kombination med autobelay. Dette gælder både for børn og voksne. Årsagerne hertil er følgende: Ifølge producenten af autobelays, skal karabinen monteres i hofteselens arbejdsløkke, hvilken en helkropssele typisk ikke har. (Karabiner må ikke belastes fra mere end to retninger, hvilket sker ved montering i indbindingspunkterne). Videre sidder indbindingspunktet på en helkropssele højere end på en almindelig hoftesele, og der opstår derved risiko for tand- og hovedskader.

I praksis må børn i forvejen ikke anvende autobelay, hvis de vejer under 20 kilo, og det vil ofte være denne vægtklasse der har brug for helkropssele.   

Autobelay and full body harnesses:

Full body harnesses (both for kids and adults) can no longer be used for autobelay climbing.

According to the autobelay manufacturer the devices carabiner must be attached to the belay loop of the (waist)harness. Full body harnesses often lack belay loops. Also, the autobelays carabiner will be closer to the head/teeth’s when attached to a full body harness, creating a potential dangerous situation.

Nøgleaktivering:

Klubværten har overtaget udstedelsen af nøglebrikker, og introduktion til klubbens alarm-/adgangssystem fra bygningssikkerhedsudvalget.  Fremover vil alle nye årsmedlemmer få udleveret en nøglebrik på introaftenen, og modtage introduktion til systemet. Brikken vil aktiveres en måned efter indmeldelse.

Gamle årsmedlemmer uden nøglebrik har fremover mulighed for at få en sådan, ved fremmøde til en introaften (ingen tilmelding påkrævet) klokken 19:30.  

Key activation:

From now on the club manager will handle key activation and introduction to the club’s alarm and access systems. New annual members will receive key and instructions at the intro evenings. The key will not be activated until one month after the intro evening.

Annual members without a key can get a such by attending any intro evening at 19:30 (no need to sign up).

Grebvask:

Klubben har investeret I en industriopvaskemaskine til vask af klatregreb. Denne vil blive placeret på det store toilet, da det her passer med vand og el. Toilettet vil stadig være funktionelt. Maskinen forventes monteret i den kommende uge.

Cleaning of holds:

In a week the club will receive an industrial dishwasher to clean holds in. It will be placed at the biggest toilet, which will keep functioning as a such.