Hvordan ser du fremtidens ÅK?

Hvordan ser du fremtidens ÅK?

Diskussionsoplæg og baggrund for en potentiel bouldertilbygning - af Nicolai Ørum (Facilitetsudvikling) Og Signe Jensen (kommunikationsansvarlig)

Det står klart, at ÅK ikke kan fortsætte i vores nuværende lokaler i al fremtid. Hvornår vi bliver tvunget ud, er dog stadig usikkert, og hvor vi skal hen efterfølgende, er op til diskussion. Som det blandt andet er blevet diskuteret på sidste generalforsamling, er der i princippet to mulige scenarier for klubbens fremtidige location:

  1. Klubben kan forblive i det nye Gellerup i det planlagte bevægelseshus (fælles idrætshus med plads til forskellige idrætsgrene, foreninger, kontorer og café inspireret af Vejen idrætscenter), der stadig er på tegnebrættet hos Gellerupplanen (seneste melding fra kommunen er, at bevægelseshuset står klar i 2021-22).
  2. Vi kan forsøge at finde og købe/leje nogle lokaler selv. Som sagen ser ud nu, er der nedsat to arbejdsgrupper, der arbejder på at udvikle begge scenarier. Facilitetsudvikling sidder med ved møder med kommunen og Gellerupsekretariatet og taler vores sag i forhold til et kommende bevægelseshus, og en mindre selvstændig arbejdsgruppe har taget initiativ til at undersøge muligheden for at finde alternative lokaler.

Sideløbende med disse overvejelser har facilitetsudvikling siden 2013 arbejdet på en plan for at udvide vores boulderfaciliteter. Bouldertilbygningen var i første omgang netop tænkt som kun dette – en udvidelse af vores faciliteter, men med udsigten til at flytte lokaler kommer en potentiel bouldertilbygning også til at blive en del af den strategiske plan for fremtiden. Udvidelsen vil nemlig kunne bygges, så den til en vis grad er mobil og kan flyttes. Den vil derfor både kunne komme os til gavn før, under og efter genhusningen, hvis det passer ind i det valgte scenarie for vores lokaler.

Denne lille skrivelse er tænkt som et oplæg til at begynde at tænke over klubbens fremtid, og flere artikler vil følge, når vi begynder at have mere håndfaste informationer omkring de to scenarier. Her følger en lille tekst fra Facilitetsudvikling omkring de diskussioner og events, der har ført frem til og ligger bag planen for den potentielle boulderudvidelse.

Ny Bouldertilbygning til ÅK

I 2013 afholdte bestyrelsen et stormøde i ÅK under titlen "Visionsmøde 2013".

Årsagen var, at klubben havde vækstet markant de foregående fem år, der var oprettet mange nye udvalg, og der var et væld af initiativer og frivillige. Målet med Visionsmødet var at afdække, hvor medlemmerne gerne ville have, at klubben skulle bevæge sig hen de næste fem år.

På mødet kom små 100 medlemmer (ud af 700), og disse blev bedt om at komme med input til fem fokusområder:

-          Træning

-          Faciliteter

-          Vægge

-          Organisation

-          Eksterne tilknytninger

Resultatet af medlemmernes ønsker til de fem fokuspunkter var, at man gerne ville have mere af alt!

Den daværende Arkitektgruppe - nuværende Facilitetsudvikling - iværksatte en plan om at udvide faciliteterne i ÅK. Det var den eneste måde, hvorpå man kunne honorere ønsket om flere vægge, bedre styrke- og opvarmningsområde, flere forskellige typer systemvægge, bedre mulighed for træning af forskellige teknikker osv...

Det seneste tiltag i denne plan er den nybyggede højvæg i bassinet og de bagvedliggende bouldervægge. Næste skridt bliver at bygge en midlertidig tilbygning på p-pladsen ud for halgavlen. Denne tilbygning vil skulle indeholde:

-          Nyt vindfang med skohylder

-          Nyt mødelokale

-          Boulderareal med varierede bouldervægge (ca. 200 kvm.)

Den nye boulder vil genetablere balancen mellem boulder og højvægge, der er tippet lidt med det seneste højvægsbyggeri. Der vil blive meget bedre mulighed for at skrue problemer til vores mange nye og let øvede medlemmer samt bedre faciliteter til både alsidig individuel klatretræning og holdundervisning. Samtidig vil den nuværende bouldergang med styrketræning og mødelokale blive omlagt til ren styrke, opvarmning og udstrækning. Caféen vil også blive udvidet lidt med et luongeområde og køkkenet kan måske lukkes af, så vi får mindre stegelugt i klubben og mindre støv i køkkenet.

Mange har spurgt, hvorfor vi udvider, hvis klubben skal flytte til en ny hal om 4-5 år? Svaret er, at udvidelsen netop er et strategisk godt træk i forbindelse med en flytning af følgende årsager:

  • Klubben kan ikke stå stille i 4-5 år.
  • En udvidelse af faciliteterne vil give os mulighed for at hæve medlemsoptaget og forberede os på at skulle være en større klub i nye lokaler.
  • Ved at udvide klubben til 800 kvm. kan vi bedre bede om 1000-1200 kvm. i de nye lokaler.
  • Den nye tilbygning bygges i moduler, der kan flyttes, så vi stadig har en midlertidig klub, hvis svømmehallen rives ned, før det nye er færdigt.
  • Tilbygningen kan sælges, når vi ikke skal bruge den længere. Derved holdes udvidelsen rimelig udgiftsneutral. Bygningen kan både sælges som kontor, skolelokaler el. som boulderfaciliteter i en anden by.

"Der er kun få ulemper ved at udvide ÅK - du får mindre tid til skole og job, når den er færdig!" - Citat: Nicolai Ørum