Hvordan kan der ske så meget i klubben?

Læs formandens indslag om, hvordan magien i klubben fungerer

Kære medlemmer

I har alle sammen nok bemærket, at der hele tiden foregår både større og mindre forandringer i klubben. Hvordan kan det egentlig ske? Hvem er de usynlige magthavere, der trækker i trådene og får det hele til at løbe rundt?

Svaret er faktisk enklere, end man kunne forestille sig. Århus Klatreklub har altid været en klub drevet af medlemmer  - og for medlemmerne. Dette har ikke ændret sig, selv om der siden klubbens begyndelse for 22 år siden er kommet mange nye medlemmer, undertegnede inklusiv. Tværtimod, er det frivillige initiativ blevet endnu stærkere, og klubben har siden udviklet sig gevaldigt. Dette har ført med sig, at der har været behov for at systematisere og koordinere det frivillige initiativ for at sikre, at de frivillige ikke stod på tæerne af hinanden for at løse de samme opgaver.

Der blev derfor opstillet et system for, hvordan beslutningerne i klubben skulle vedtages – dette system er overordnet beskrevet af klubbens vedtægter og mere specifik i reglementet, retningslinjerne og beskrivelsen af klubbens 20 selvstændige udvalg. Det er altså de 120 faste frivillige, der driver og hele tiden udvikler og forbedrer klubben.

Som medlem i klubben kan man naturligvis til tider føle sig udeladt, men der må vi indse, at klubben er noget større end hver enkelt af os. Det er først og fremmest et enormt fællesskab, hvor man selv må finde sin egen plads. Nogle vil måske finde det overraskede, at selv som formand er jeg ikke med i langt størstedelen af de beslutninger, der træffes i klubben.

Der er især to nylige eksempler, hvor jeg er sikker på, at det ikke kun er mig, der har haft en følelse af, at der var nogle hemmelige planer, og at man ikke rigtigt får noget at vide. Jeg taler om udbygningen af vores nuværende væg og eventuelle planer for flytning af klubben (jf. nyhed om Gellerupplanen). Men der er gode grunde til, at nogle planer først bliver offentliggjort sidst i processen, og det er faktisk kutymen i forbindelse med projekter af den størrelsesorden. Ved større projekter med eksterne partnere har dem, der deltager i forhandlingerne på klubbens vegne simpelthen ikke lov til at videregive informationer til tredje parter af hensyn til ophavsret mm. Derudover er disse projekter i konstant forandring i takt med, at der kommer nye informationer på bordet, og derfor kan man ikke sige noget med sikkerhed før den endelige aftale er på plads. Dette gælder for flere af klubbens alerede udførte projekter, ligesom klubben også har erfaringer med at komme i knibe for brud på ophavsret.

I bestyrelsen stræber vi efter demokratisk gennemsigtighed. Demokrati, i modsætning til anarki eller diktatur, indebærer, at man vælger nogle, der træffer beslutninger og laver forhandlinger på ens vegne. I ÅK betyder det, at der er mange, der arbejder bag kulisserne, for at vi hver dag har muligheden for at nyde vores passion. Af praktiske og ikke mindst lovmæssige årsager er det ikke muligt for alle at være med i alle beslutninger og forhandlinger, heller ikke for formanden.

I sidste ende er det initiativet, der har magten.

Bestyrelsen arbejder løbende med at forberede gennemsigtigheden i klubben, og vi er i gang med at formulere en vision for at synliggøre det, vi ønsker at opnå med vores arbejde. For at følge med i klubbens gang kan jeg stærkt opfordre til, udover at orientere sig på hjemmesiden, at læse kommunikationsudvalgets månedlige nyhedsbreve, der sammenfatter aktiviteter og nyhedsskrivelser fra hjemmesiden. For at følge med i bestyrelsens arbejde og beslutninger kan man derudover med fordel løbende læse referater fra vores møder, ligesom mange udvalg også dokumenterer deres beslutninger i dokumentarkivet på hjemmesiden. Der kan man finde de nyeste informationer om projekter, samt hvilke overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med dem. I er også altid velkomme til at tage fat i mig i klubben eller skrive en mail, hvis der er noget, der ligger jer på hjertet. Al konstruktiv kritik og opfordring til debat er altid velkommen!

Jeg kan af sagens natur ikke love, at alle ”ønsker” kan opfyldes, men jeg er altid klar til at diskutere, hvordan vi kan gøre klubben endnu federe. Jeg kan kun love efter min bedste evne at bidrage til vores fællesskab - og bede jer om at gøre det samme. Jeg vil også gerne bede jer om at beholde den gode tone i debatten. Der er ikke nogen hemmelige magthavere i klubben, der handler med ond vilje eller skjulte dagsordener – i hvert fald ikke som jeg kender til. Vi vil alle sammen det samme: nemlig at have den bedste klub - og den skal vi være fælles om på godt og ondt.

Kort sagt er der intet at gå i panik over. Der er masser af engagerede frivillige, der vil gå langt, for at vi kan have det bedste sted til at dyrke og dele vores passion. Vi har dog alle stadigvæk brug for din hjælp for at gøre stedet endnu bedre!

Det varmer altid mit hjerte at se en heftig debat blandt medlemmerne, for det bekræfter mig i, hvor engagerede vi er i vores sag. Og så ved jeg, at jeg kan sove trygt om natten, fordi jeg altid vil have mit yndlingssted at tage hen til, når jeg vågner.

 

Et kæmpestort tak herfra til alle, der gør det muligt!

 

Adam Dziewiecki - formand i ÅK

PS.

Der er stadigvæk to ledige pladser i bestyrelsen – jeg kan kun håbe på, at der er nogle, der lod sig inspirere af overstående og søger optagelse.