Fornyelse af medlemskab / Renewal of membership

(For english see below)

Det er nu tid til at forny årsmedlemskabet, da det udløber 1/3-2019.

Dette gælder for både juniorer, seniorer og for sikringskort.

I 2018 ramte vi fuldt hus (700 medlemmer). For at være sikker på at få en plads vil jeg derfor anbefale hurtig tilmelding.

Link til fornyelse: Juniorer, seniorer, sikringskort. (virker kun hvis du rent fysisk befinder dig i Danmark).


Vi håber og tror at rigtig mange af jer vil forny, da der pt. sker mange spændende ting i klubben.

I 2019 vil vi eksempelvis fortsætte succesen og afholde månedlige Pool Party boulderkonkurrencer i bassinet. Videre vil der blive oprettet ugentlige træningshold for både voksne og børn.

Vi arbejder pt. på at finde en smartere løsning for skableje og fornyelse heraf. I vil derfor modtage yderligere info herom snarst muligt.

Husk at få et nyt årsmærke hos mig eller en nøglevagt, og at bære medlemskortet synligt.

De juniorer der går på træninngshold vil modtage særskilt info om fornyelse af dette.

Ønsker I, mod forventning, ikke længere at være medlemmer, skal I aflevere jeres nøglebrik i postkassen og tømme jeres skab inden 15/3-19. (Herefter vil låsen blive klippet og indholdet kasseret).

Skulle I på et senere tidspunkt ønske at blive medlemmer igen, skal I blot kontakte mig pr. mail.

Det er forresten ikke muligt hverken at pause sit medlemskab i løbet af det kommende år, eller at købe årsmedlemskab for en kortere periode end til 1/3-2020.Go´ klatring

Thomas Mynster Ivarsson (Klubvært)
----
It´s time to renew your annual membership expiring at the 1st of March 2019.

That goes for both juniors, adults and "belay card only"-memberships.

In 2018 we hit the roof membership wise (700 members). I will therefore recommend to sign up quick for 2019 to get a seat.

Links for renewal: Juniors, adults, "belay card only"-membership. (Only working if you are physically present in Denmark when logging in).


We hope that you choose to renew since a lot is happening at the club these days.

In 2019 we will continue the success with the monthly Pool Party boulder competitions. Also we will introduce weekly training sessions for both juniors and adults. 

At the moment we are working on a smarter solution for locker rental. You will receive more info about it as soon as possible.  

Remember to get a the new annual sticker for your card from a duty person or me, and to wear you card visible when being in the club.

If you should choose not to renew all you need to do is to empty your locker before the 15th of March 2019 (if you have one) and to file you key chip in the mailbox at the front door.

If you should choose to become a member again just send me a mail. 

By the way it´s not possible to pause the annual membership or to terminate i earlier than 1st of March 2020.  Best regards,

Thomas Mynster Ivarsson (Club Manager)