GENÅBNING AF KLUBBEN / REOPENING OF FACILITIES

Corona - welcome back guys

GENÅBNING AF KLUBBEN / REOPENING OF FACILITIES

(ENGLISH BELOW)

Kære Klubfæller.

Aarhus Klatreklub åbner igen for klatring i morgen 10. juni kl 08:00. Der er vigtige forholdsregler, som skal overholdes, så genåbningen kommer til at køre glat og problemfrit.

Læs derfor dette opslag HELT til ende.

 

Booking:

Det er obligatorisk at booke tid til sin session på https://aarhusklatreklub.klub-modul.dk.(Se vejledning)

Man må maksimalt have 2 aktive bookinger på et givent tidspunkt.

Eksempel: Jeg booker mandag og onsdag i en uge. Først når jeg har klatret mandag, må jeg booke en ny tid eksempelvis torsdag.

En session er sat til 2 timer og 30 minutter. Man må først gå ind i klubben på det bookede starttidspunkt, og man SKAL have forladt klubben før sluttidspunktet.

 

Ankomst:

Man går ind i klubben som normalt, stiller sine sko og går DIREKTE til håndvasken i køkkenet. Her vasker hænder grundigt med vand og sæbe.

Herefter kan man bevæge sig ud i klubben og klatre efter de generelle retningslinjer, som forbundet har udarbejdet (se nedenfor).

 

Klatring:

Et krav til den enkelte klatrer er, at man spritter hænder EFTER HVERT forsøg på væggen. Det er det enkelte medlems opgave at have sprit med sig rundt i klubben.

I caféen kan der købes sprit i lommestørrelse og der tilbydes billig refill - se den ophængte seddel.

Låneudstyr (seler og reb) kan benyttes som normalt under forudsætning af, at hænderne afsprittes inden brug. Der opfordres på det kraftigste til at medlemmer selv medbringer reb og sele.

 

Lukkede områder:

Da vi har forberedt genåbning efter nu forældede retningslinjer, så er omklædning og træningsområdet indtil videre lukkede. Desuden er caféen lukket for alt andet end køb af sprit. Vi arbejder på hurtigt at genåbne disse. 

Gæsteklatring er ligeledes suspenderet.

 

Generelle retningslinjer:

Alle medlemmer skal læse forbundets retningslinjer på: https://www.klatreforbund.dk/post/gen%C3%A5bning-af-indend%C3%B8rs-klatring

Vigtigste punkter fra retningslinjer er:

 • Blive hjemme, hvis man har symptomer som hoste, ondt i halsen eller har feber
 • Hoste og nyse i albuen eller i et papirlommetørklæde
 • Håndvask med vand og sæbe ved ankomst og afgang fra klubben, samt ved længere pauser
 • Vaske hænder eller bruge håndsprit straks efter hvert forsøg på en rute eller et problem
 • Holde to meters afstand til andre, når der klatres eller udøves anden fysisk aktivitet
 • Holde en meters afstand under pauser, makkertjek og færdsel i hallen
 • Lade være med at bide i rebet under føring

Det er Bestyrelsens ønske vi hurtigst muligt vender tilbage til det normale. Derfor er det vigtigt at medlemmer ajourfører sig på email og Facebook for opdateringer og ændringer.

---

Dear fellow club members

Aarhus Klatreklub opens tomorrow the 10th of June at 8am. For the reopening to be smooth and problem free the following points should carefully be followed.

Please read the WHOLE document.

 

Booking:

It is mandatory to book your climbing session on  https://aarhusklatreklub.klub-modul.dk.(booking guide)

You must not have more than 2 active bookings at a given time. (Example: I book sessions monday and wednesday. Only when I have climbed monday I am allowed to book e.g thursday)

A session is 2 hours and 30 minutes. You must not enter the gym before your scheduled starting time, and you MUST have left before your scheduled ending time.

 

Arrival:

You enter the gym from the usual door, take off your shoes and go DIRECTLY to the sink in the kitchen to wash your hands thoroughly with soap. From here you can go climbing while following the general guidelines (se below)

 

Climbing:

It is mandatory for all climbers to disinfect hands AFTER each attempt on the wall. Climbers bring and use their own sanitizers. Pocket sized sanitizers can be bought and refilled in the café - information about this is found in the café.

Gym gear (harnesses and rope) can be borrowed as usual - while disinfecting hands prior to use. It is strongly recommended to bring your own rope and harness.

 

Closed areas:

We prepared the facilities according to now outdated guidelines. Therefore changing rooms and fitness area are closed. Furthermore the café is closed for purchases apart from sanitizers. We are working on reopenings these areas as fast as possible.

Guest climbing is suspended for now.

 

General guidelines:

All members should read guidelines from the national climbing association if possible (unfortunately only in Danish).

The most important points - freely translated:

 • Stay at home if you cough, have a sore throat or fever.
 • Cough and sneeze in your elbow or a paper towel
 • Wash hands with soap at arrival, after longer breaks and before you leave the gym.
 • Wash hands or use hand sanitizer immediately after each attempt on a route or a problem.
 • Keep two meters distance while physically active
 • Keep one meter during breaks, partner check and while moving around in the gym.
 • Do not bite the rope during lead climbing.

It is the Board’s interest to get things back to normal as fast as possible. Therefore it is important for members regularly to check their email and Facebook for updates.