Generalforsamlingen 2019

Kunne du ikke deltage i Generalforsamlingen 2019? Her er hvad du gik glip af: 

Vedtægtsændringer

På generalforsamlingen blev det vedtaget at alle pladser i bestyrelsen er på valg i ulige år. Forslaget blev stillet af bestyrelsen selv, da alle pladser i bestyrelsen hermed vil være på valg på samme tid i stedet for forskudt af hinanden. Derudover blev det ligeledes vedtaget at ledergruppen udgør et forum, hvori klubbens drift kan diskuteres på et overordnet plan - herunder godkendelse af større arrangementer som danske og nordiske mesterskaber. Dette forslag blev ligeledes forslået af bestyrelsen, eftersom denne anser ledergruppen som et repræsentativt apparat, der kan gøre processen i forbindelse med at arrangere DM og NM hurtigere og nemmere. Tidligere har arrangementer som DM og NM skulle vedtages på en generalforsamling. 

Kontingentforøgelse

Bestyrelsen foreslog i forlængelse af vedtægtsændringerne at hæve kontingentet for årsmedlemmer (både juniorer og seniorer) med 50 kr. Dette for at følge med tiden og inflationen samt for at polstre klubben til en fremtidig relokation i 2020. Forslaget blev vedtaget af de tilstedeværende medlemmer. 

Frivillighedsprisen 2018

Frivillighedsprisen for 2018 blev uddelt til Anders N. Sørensen. Han modtog prisen for sit store arbejde i klubben og for etableringen af den nye klub. Dette både i forbindelse med hus-, facilitets- og relokationsgruppen. Anders modtog samtidig et gavekort for sit virke som formand i selv samme udvalg. Mia Overgaard Baatrup modtog ligeledes et gavekort for sit virke som formand i det nu nedlagte bygningssikkerhedsudvalg.

Valg af bestyrelse

På generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen i Aarhus Klatreklub består derfor nu af Asger Eller (Formand), Jens Salling (Økonomiansvarlig), Niels Flade (Frivillighedsansvarlig), Laura Holm Rothemejer (Kommunikationsansvarlig) og Jacob Larsen (Menigt bestyrelsesmedlem).

Se referat fra Generalforsamlingen her.