Genhusning: Tre forslag

Den 7. september 2017 afholdte facilitetsudvalget et informationsmøde for alle klubbens medlemmer omhandlende den fremtidige genhusning af Aarhus Klatreklub. Informationsmødet fandt sted i bassinet og i centrum stod Christian Nicolai og Andrew Ferguson og præsenterede de muligheder, der arbejdes på i samarbejde med kommunen.

Som planen er lige nu, bliver genhusningen af klubben et led i et større bydelsprojekt i Gellerup kaldet Cirk(h)uset, som kommunen i øjeblikket er ved at hente forslag ind til. Oprindeligt bød seks rådgiverteams ind med forslag til, hvordan bydelsprojektet i Gellerup kunne komme til at se ud. I skrivende stund er projektet gået ind i 2. fase og feltet er dermed indskrænket til tre teams med dertilhørende forslag.

Afsenderne til de tre forslag er 3xN, Schmidt Hammer Lassen Architects og CEBRA. Facilitetsudvalget hælder i øjeblikket mest til forslaget fra 3xN, da de mener, det rammer klubbens behov bedst. 3xN har tegnet et stort regulært rum, som giver klubbens medlemmer en stor fleksibilitet. Derudover er rummet mere adskilt fra de øvrige områder i Cirk(h)uset, således at det er nemmere at skabe en særegen klubidentitet. For mere specifik information om de tre forslag se her.

Fremadrettet vil de tre teams gå i dialog med de involverede parter – herunder Aarhus Klatreklubs facilitetsudvalg – for at arbejde videre på forslagene. De tre forslag kan derfor stadig nå at ændre sig og det endelige vinderforslag vil blive fundet inden udgangen af 2017.

Facilitetsudvalget lover at varetage klubbens interesser bedst muligt under den kommende behandling af forslagene. Det er en kompleks forhandlingsproces, hvor alle de involverede aktører skal nå til enighed om kommunens økonomiske og arealmæssige rammer. Alligevel fortæller både Nicolaj og Andrew, at de føler sig hørt og lyttet til og alle tre forslag løbende gøres mere egnede til klatring.

Der vil blive arrangeret endnu en fælles orientering omkring jul/nytår, hvor vinderforslaget og processen frem til færdigt byggeri præsenteres. Hvis du brænder inde med konkrete spørgsmål omkring genhusningen, er du velkommen til at kontakte facilitetsudvalget såvel som klubværten.