Ledergruppemøde og frivillighedsstrategi for ÅK - april 2015

Så har der været LGM endnu engang, og for de af jer, der ikke var til stede, kommer her en hurtig gennemgang af de væsentligste punkter fra mødet.

 

Ombygningsprojekter

Et af de punkter, der fyldte på denne måneds ledergruppemøde, var problemerne omkring ombygning af vægge og en generel udvidelse af klubben. Som nogle måske ved, er både det gamle husudvalg og vægudvalget blevet bevilliget penge på sidste generalforsamling til at ud- og ombygge vores faciliteter. Større ombygninger er dog problematiseret af uvisheden omkring byggeprojekterne i Gellerupplanen. Vægudvalget mødes derfor i maj med det nye facilitetsudviklings-udvalg (en sammenslutning af det gamle husudvalg og arkitektgruppen) samt bestyrelsen for at drøfte, hvilke projekter der kan gennemføres nu og her for at give ÅK’s medlemmer endnu bedre klatreforhold. Mere info vil følge, når og hvis eventuelle planer bliver vedtaget.

 

Frivillighedstrategi

Derudover var det også et brændende punkt for flere af udvalgene, at der manglende nye frivillige til at holde gejsten oppe i udvalget og til at tage over, når nogle af de ”gamle” så sig nødsaget til at stoppe. Dette ligger meget godt i tråd med, at bestyrelsen på det sidste har arbejdet for at udarbejde en ny frivillighedsstrategi for ÅK, der skal forsøge at sikre bæredygtigheden af det frivillige initiativ i klubben. Den nye frivillighedsstrategi omfatter, at der bliver oprettet en ny fane på hjemmesiden, der udelukkende henvender sig til medlemmer med interesse i at blive frivillig. Under denne fane kommer man blandt andet til at kunne melde sig som en ”ad-hoc” frivillig, dvs. en frivillig der gerne kontaktes omkring hjælp til enkeltstående projekter og begivenheder, men som ikke forpligter sig til et længere forløb. I forbindelse med dette er det også tanken, at vi i ÅK begynder at afholde fælles ”arbejdsdage”. En fælles arbejdsdag er et event, hvor alle medlemmer inviteres til en social dag, hvor vi sammen løser nogle praktiske opgaver i klubben samtidig med, at vi spiser og hygger sammen. Vi håber på denne måde at kunne styrke det sociale miljø i klubben samtidig med, at de frivillige udvalg og klubværten kan blive lettet lidt fra deres opgaver.

Under den nye ”bliv frivillig fane” kommer der blandt andet også til at ligge en ”opgavebank”, hvor de forskellige udvalg kan efterspørge nye frivillige til konkrete opgaver eller ansvarsområder. Det bliver på denne måde nemmere for det enkelte medlem at skabe sig et overblik over, hvorvidt der er efterspørgsel eller mangel på hans eller hendes kompetencer samt at se, hvad det indebærer at være frivillig. Opgavebanken er både tænkt som en hjælp til kommende frivillige, der ikke kender så meget til det frivillige arbejde, og som et effektivt rekrutteringsværktøj. Opgavebanken skal dog ikke ses som en begrænsning af, hvem der kan blive frivillig. Vil man gerne være frivillig, men passer ikke på nogle af de opslåede opgaver, kan man naturligvis stadigvæk til en hver tid melde sig ind i et udvalg ved at kontakte den pågældende formand.

Hvis du vil læse mere om mødet eller frivillighedsstrategien findes referatet her