Nyt Bestyrelsesmedlem i ÅK

Tag godt imod Liva...

Vi er så heldige, at Liva Westergaard har meldt sig som nyt bestyrelsesmedlem i klubben. Bestyrelsen er ifølge vedtægterne selvsupplerende imellem generelforsamlingerne og med denne beføjelse, blev det enstemmigt vedtaget på sidste bestyrelsesmøde den 2. juni at byde Liva velkommen som menigt medlem.

Skulle der være andre, der har fået blod på tanden siden sidste generalforsamling, er der stadig en ledig plads i bestyrelsen, og man er altid velkommen til at høre nærmere om arbejdet som – og forventningerne til – et nyt bestyrelsesmedlem ved at skrive til kontakt@aarhusklatreklub.dk eller til bestyrelse@aarhusklatreklub.dk