Opsummering på Generalforsamlingen og Nyt fra Bestyrelsen

Opsummering på Generalforsamlingen og Nyt fra Bestyrelsen

 

Kære medlemmer i ÅK 

Generalforsamlingen er vel overstået, og det giver en perfekt anledning til at komme med en lille opdatering på klubbens situation og introducere den "nye" bestyrelse

Herunder følger et overblik over dagens emner og diskussioner, husk at du også kan se det officielle referat for dagen her:

Bestyrelsens beretning: Bestyrelsens beretning handlede i år om visioner, frivillighed og engagement blandt medlemmerne. Læs hele beretningen her.

Formandens Frivillighedspris: Prisen, der blev indført sidste år, går til en ildsjæl, der har leveret en årelang og uundværlig indsats for klubben. Den gik i år til  til Morten Søndergaard fra Vægudvalget. Morten har både været med til at opbygge vores faciliteter og har formuleret klubbens slogan, som nu er overskriften på vores vision - Initiativet har Magten - Tillykke til Morten Søndergaard.

Regnskab for 2015: Der er på regnskabet for 2015 ikke det store at bemærke i forhold til det vedtagne budget, og det blev vedtaget uden de store diskussioner. Interesserede kan se regnskabet her.

Indkomne forslag: Det blev vedtaget, at ÅK gerne vil lægge klub til ved senior lead dm d. 12 nov. 2016. 

Budgettet for 2016: Der er to markante ændringer i det nye budget, som går på, at års-kontingentet sættes op med 150 kr. for seniorer i 2016 og 75 kr. for juniorer. Herudover er det vedtaget at lade klubværten gå på fuldtid.

Kontingentstigningen bliver set som en nødvendighed i forhold til stigende administrative udgifter samt som en naturlig følge af prisudviklingen i samfundet. Det er flere år siden, at kontingentet sidst har været sat op, og det er nødvendigt at regulere for at følge de generelle tendenser i samfundet.

Derudover er det som nævnt besluttet at lade vores klubvært stige i tid fra 30 til 37 timer om ugen. Den ekstra tid til klubværten betyder, at han i højere grad kan gå til hånde for såvel frivillige udvalg som medlemmer og på denne måde kan fungere som en fuldkommen ”vært”, der kan vejlede i mange forskellige klatrerelaterede spørgsmål på daglig basis.

Valg af bestyrelse: Adam og Signe blev i 2015 valgt for en 2-årig periode og fortsætter i bestyrelsen. Herudover er Sofie siden sidste generalformaling trådt ud af bestyrelsen, og der er blevet supplereret op med to nye medlemmer, Asger og Liva, som også fortsætter. Også Christian Jørgensen valgte at stille op, og bestyrelsen er nu fuldtallig. Du kan se billeder af bestyrelsen herunder og på opslagstavlen i klubben.

Christian Jørgensen - valgt ind i bestyrelsen for 2016 og 2017

Diskussioner omkring genhusning, klatretårn og nye boulderfaciliteter: Bestyrelsen har ikke hørt noget nyt fra Gellerupplanens sekretariat omkring vores genhusning, og vi regner således stadigvæk med, at vi med stor sandsynlighed vil blive genhuset om 2-3 år. Interesserede kan eventuelt læse denne artikel som blev skrevet tilbage i juni. Der har desværre ikke været noget nyt at berette på området, siden denne artikel blev skrevet for omkring 8 måneder siden, men ligeså snart Gellerupplanen melder noget mere konkret ud, vil der komme en melding om dette. Det der er kommet frem i planen er, at man gerne vil arbejde for at etablere et udendørs klatretårn til reb og bouldering. Læs nyheden fra Facilitetsudvikling omkring det nye klatretårn her.

Der var også på generalforsamlingen ønske om, at der skulle nedsættes en gruppe, der kunne undersøge alternative muligheder til en genhusning frem for blindt at satse på at tage imod det tilbud, der med tiden helt sikkert kommer fra Gellerupplanen. Facilitetsudvalget ligger en stor indsats i at få overblik over vores situation og muligheder, men da de er de eneste, der lige nu arbejder med det, er deres ressourcer også begrænsede. Facilitetsudvalget sidder med i møder ved Gellerupplanen og taler ÅK’s interesser, og de arbejder på at udarbejde en plan for at udvide ÅK med nogle mobile boulderfaciliteter (læs mere om processen her), der både kan øge klubbens udbud af boulderfaciliteter og kan fungere som overgangsfaciliteter i en genhusningsperiode. Med ansvaret for disse to projekter er der ikke ressourcer i udvalgte til også at undersøge alternative muligheder for en helt ny klatrehals-facilitet, og bestyrelsen opfordrer på det kraftigste til at andre, der har kompetencerne og tiden til det, vil tage denne opgave op. Interesserede kan kontakte bestyrelsen på bestyrelse@aarhusklatreklub.dk eller Facilitetsudvikling på facilitetsudvalg@aarhusklatreklub.dk