Fornyelse af kontingent / Indkaldelse til generalforsamling

ASGER
Kære medlemmer.

I denne ualmindelige tid, følger her en informationsmail om den forestående  kontingentbetaling og generalforsamling.

Fornyelse af årsmedlemskab

Kombinationen af coronanedlukninger og vores forestående flytteprojekt, har desværre medført stor usikkerhed om økonomien for 2021.

Det er derfor vigtigere end nogensinde, at netop du fortsat betaler kontingent selvom vi endnu ikke ved, hvornår vi kan åbne igen!

Vi nærmer os med raske skridt tiden for kontingentbetaling (1.marts).
Her oplever vi normalt et naturligt frafald på cirka 1/3 af medlemmerne blandt andet som følge af, at nogle flytter fra Aarhus. Over kontingentåret optages der så nye medlemmer, der overtager de gamles plads.

Coronapandemien der har ramt alt andet i samfundet, har desværre også ramt Aarhus Klatreklub. De lange nedlukninger har betydet, at vi ikke har haft mulighed for at optage medlemmer i samme grad som normalt – det har givet en farlig ustabilitet i økonomien. Heldigvis har vi fået støtte fra enkelte fonde, og vores klubvært Thomas har været hjemsendt i lange perioder med lønkompensation.
Ovenstående er et plaster på såret for økonomien i 2020 – men så kommer 2021, som vi i mange år har vidst vil blive et udfordrende økonomisk år grundet flytningen af klubben.

Vi står over for et enormt og spændende arbejde, med opførelse og flytning til de nye faciliteter i slutningen af 2021. I processen har der været enkelte, men ganske betydelige, uforudsete omkostninger som relokationsudvalget sammen med bestyrelsen har fået dækket ved at skære ind til benet på mange andre udgiftsposter. Desuden har bestyrelsen sammen med ledergruppen i efteråret 2020 enedes om, at budgettere med en kontingentstigning på 100 kr/medlem for 2021. Dette simpelthen for at sikre at enderne kan bringes til at mødes.

Med lange og gentagne nedlukninger af klubben, er det hele således blevet mere ”spændende” end forventet, da flytningen og opførelsen af de nye faciliter står og falder med, om Aarhus Klatreklub fortsat nyder stor tilslutning.

Vi i bestyrelsen opfordrer derfor inderligt alle, der agter at bruge Aarhus Klatreklub igen når vi åbner, til at udvise foreningssind, betale kontingentet til tiden og dermed sikre, at vi fremadrettet fortsat kan klatre i klubben vi alle holder af.

 

God vind til alle indtil vi ses igen!
 

Bestyrelsen i Arhus Klatreklub,

Asger, Jens, Frida, Jakob og Mathis

Videohilsen fra formanden
FORNYELSE AF ÅRSMEDLEMSKAB (10-17)
FORNYELSE AF ÅRSMEDLEMSKAB (18+)
FORNYELSE AF SIKRINGSKORT (18+)
FORNYELSE AF SKABLEJE
Husk i forbindelse med kontingentfornyelse at få et nyt årsmærke hos klubværten eller en nøglevagt, og at bære medlemskortet synligt.

Skableje:
Klubben råder over knap 200 skabe, der udlejes efter først-til-mølle princippet for 200 kr per kontingentår. Skabene ved toiletterne er forbehold kvinder, og et skab er ledigt, hvis det er tomt og uaflåst. Hjælp derfor nye medlemmer, og sæt en lås på jeres skab, så det er nemt at afgøre om det er i brug.

Udmeldelse:
Ønsker du, mod forventning, ikke længere at være medlem, skal du blot aflevere din nøglebrik i postkassen. Skulle du på et senere tidspunkt ønske at genoptage medlemskabet, skal du blot kontakte klubværten, der da vil fremsende et betalingslink.

Det er hverken muligt at sætte sit årsmedlemskab på pause eller at købe et, der udløber tidligere end 1/3-22. Fornyelse af årsmedlemskab har ingen relation til holdtræning, hvilken man tilmelder sig og betaler for særskilt. Alle spørgsmål vedrørende holdtræning skal rettes til cheftræneren.
Generalforsamling
Som tidligere varslet vil årets generalforsamling 25/2-21 blive afholdt digitalt grundet forsamlingsforbuddet, og i samråd med klubbens IT-udvalg er vi enedes om, at anvende Microsoft Teams som platform herfor.

Vi ved at det vil kunne blive udfordrende at holde generalforsamlingen på denne vis, og vi beder jeg derfor om at udvise tålmodighed undervejs. Videre følger her lidt praktisk information:
  • Det kræver ingen bruger/ID at deltage (såfremt man bruger Edge, eller Chrome browser), og man skal blot klikke på linket nedenfor
  • Generalforsamlingen afholdes fra 19 til 21, men linket kan allerede tilgås 18:30. Benyt venligst tiden på at justere lydindstillinger mm., og anvend venligst headset fremfor computerens mikrofon/højtaler
  • Afstemning foregår via "håndsoprækningsikonet"
  • Fuldmagter skal fremsendes til klubværten senest 24/2-21 (kontakt@aarhusklatreklub.dk)
  • Deltagernes mikrofon er i udgangspunktet slukkes, og ordstyreren vil først give den enkelte rettigheder til at aktivere denne, når vedkommende har plads i talerækken 

 

LINK TIL DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING
FACEBOOK BEGIVENHED
DAGSORDEN
Med ønsket om et snarligt gensyn!

Thomas Mynster Ivarsson (Klubvært)