Klubvært update #10

måneds.JPG
 

Udfasning af månedsmedlemskab 1. marts 2020

Klubben har de seneste år oplevet en stor og stigende søgning, hvilken har resulteret i månedlange ventelister, et højnet aktivitetsniveau og et måske derfor stigende fremmøde. For at fremelske og fastholde det længerevarende engagement i klubben, udfases månedsmedlemskabet derfor per 1. marts 2020, i forbindelse med den almindelige kontingent fornyelse.

Alle voksne vil fremadrettet blive optaget via de månedlige introaftener uanset klatreerfaring. Herved vil klubbens begrænsede ressourcer blive brugt mest hensigtsmæssigt, og nye medlemmer vil modtage den bedst mulige velkomst.  

LÆS MERE OM MEDLEMSKABER
 

Renovering af midtbyboulderen

Det er netop lykkedes klubben, at få forhandlet en aftale hjem med kommunen om renovering af midtbyboulderen. Hvor kommunen afholder 75% af udgifterne, har klubben forpligtet sig til at afholde de resterende 25% svarende til 62.500 kr. (inkl. moms). 

De to strukturer vil blive renoveret af Gubbies, der i sin tid opførte dem, og der vil ikke blive ændret på designet af disse. For at højne bestandigheden overfor vind og vejr, vil strukturerne blive beklædt med fiberplader.

Strukturerne forventes at stå færdige i foråret 2020, hvor klubben, i samarbejde med Aarhus Boulders, vil genoptage traditionen omkring en sommerkonkurrence.

 
Pool Parties
I 2020 fortsætter vi succesen med månedlige Pool Parties, der også fremadrettet vil være klubbens hyggelige totalboulder konkurrence med markerede problemer i alle sværhedsgrader. Samtidig vil  Pool Parties fortsat være rammen indenfor hvilken nye rutebyggere uddannes og undervises.

Hidtil har de frivillige rutebyggere kun haft selve konkurrencedagen (torsdage) til at: tømme vægge, vaske greb, bygge problemer, teste og markere. Som noget nyt vil Pool Party væggene blive tømt for greb allerede onsdag formiddag, og rutebyggerne får herved mere tid til at kreere endnu federe problemer. 
JEG VIL GERNE HJÆLPE MED AT TØMME VÆGGENE / VASKE GREB
INFO OM POOL PARTY DATOER & TILMELDING TIL RUTEBYG
 
Merchandise
Gennem et samarbejde med tøjfirmaet Macron, kan vi nu tilbyde klubmerchandise i form af T-shirts og hoodies. Prøv tøjet i klubben for at finde den rette størrelse, og bestil det til levering på privatadressen.
SÅDAN BESTILLER JEG TØJET
 
Postkasse
For bunden af trappen ved køkkenet er der blevet opsat en postkasse. Oplever man eksempelvis at et greb er løst eller knækket, skal man blot udfylde en formular og smide denne i postkassen, hvilken tømmes på daglig basis .
 
 
Generalforsamling
Årets generalforsamling afholdes 27. februar 2020 fra 19 til 21. Den gratis fællesspisning er fra 18.30 til 19, og kræver tilmelding. 

Gør din stemme gældende og mød op!
YDERLIGERE INFO OG TILMELDING TIL FÆLLES SPISNING