Klubvært update #8 / Club Managers update #8

 
Voksentræning
Det træningshold for voksne årsmedlemmer der blev varslet i forrige nyhedsbrev, er nu en realitet.
Holdet bliver for voksne årsmedlemmer der har rutine i at føre ruter (kursus 2), og det kommer til at ligge tirsdage 18:30-20:30.
Holdet vil i første omgang løbe frem til sommerferien (primo maj til ultimo juni), og vil koste 75 kr./måned.
 
LINK TIL YDERLIGERE INFO OG TILMELDING
 

Grebsalg

Klubben sorterer løbende ud i grebbeholdningen. Dette for at tjene penge til nye, og for ikke at drukne i gamle greb. De frasorterede greb er at finde i cykelskuret i kassen ”til salg”, og kan købes til følgende priser:

  • Chips: 10 kr/stk
  • Mindre håndgreb: 20 kr.
  • Større greb: 50 kr.

Det er købers egen opgave at sortere i forhold til ovenstående priser og, at overføre det samlede beløb til vægudvalgets Mobile Pay konto (36956).
Husk her at skrive ”grebkøb” + navn i kommentaren
Nøglen til skuret findes i vægudvalgsmappen på kontoret.
Der vil løbende blive frasorteret greb, og der vil være tale om ”først til mølle”.

 

Nøglechips & skableje

Efter en periode hvor leverandøren ikke har kunne skaffe chips til adgangssystemet, har vi igen chips på lager.

Alle årsmedlemmer der er fyldt 15 kan derfor nu igen få en sådan, hvis de skulle mangle. (Unge under 18 skal dog fortsat være under opsyn af en voksen for at kunne klatre).  Har man aldrig tidligere haft nøgleadgang til klubben, skal man mødes med mig for at få systemet introduceret.

Har man tidligere haft adgang, men mistet denne, kan man nøjes med at kontakte mig pr. mail. Husk her at oplyse den lange talrække på chippen/kortet, hvis du stadig har et sådant.

I forbindelse med dette års kontingentbetaling blev systemet for skabsleje ændret, i forsøget på at gøre systemet mere smidigt for alle parter. Det nye system viste sig dog at være udueligt på op til flere punkter, og er derfor udfaset.

Har man formået at genleje sit skab via det nye system, skal man blot sikre sig, at der en lås/karabin monteret herpå (så det fremgår at det er optaget).

Er det ikke lykkedes at genleje skabet skal man betale nedenfor hurtigst muligt, og ligeledes montere en lås/karabin på skabet.

Ønsker man at leje et skab for første gang, skal man ligeledes betale nedenfor, og i øvrigt følge nedenstående retningslinjer:

  • Skabe lejes for perioden 1/3-19 -> 1/3-20, og koster 200 kr. uanset hvornår lejen påbegyndes.
  • Skab 1-75 er forbeholdt kvinder.
  • Kun de skabe der står ulåste er ledige. (Et ulåst skab med indhold er lejet af en person, der endnu ikke har fået sat en lås/karabin på).

Fremadrettet skal I derfor ikke informere mig, hvis I lejer et skab, skifter fra eet skab til et andet, eller tømmer jeres skab.

LINK TIL SKABLEJE
 
Relokation
Relokationsgruppen arbejder fortsat på højtryk med de nye faciliteter.
For at finde de bedst egnede vægproducenter har gruppen i den seneste tid arbejdet på at kvalificere de bedste, og med at udarbejde et egentligt udbudsdokument.

De fem kvalificerede er Walltopia, Gubbies, City Wall, Entreprises/A-sport og Unisport (Tidligere Virklund).

Sideløbende hermed har det vist sig, at der desværre formentlig skal gennemføres en sparerunde for Cirk(h)uset, hvilket er det hus vi skal være en del af. Vi ved endnu ikke hvordan dette eventuelt vil påvirke den nye facilitet, og det er derfor endnu ikke muligt at indgå i detailforhandlinger med de enkelte vægleverandører.

 
 
LINK TIL YDERLIGERE INFO
Husk forresten at reservere 15/6-19 til årets sommerfest.