Klubvært update #12

City

Genåbning af klubben

Så lykkedes det endelig at få åbnet klubben igen restriktioner til trods, og vi arbejder løbende på at gøre det hele endnu mere normalt. Lempelser af restriktionerne kan naturligvis kun lade sig gøre, fordi I alle fortsætter med at køre god stil ved at følge retningslinjerne og bruge sund fornuft i kombination.

Pt. gælder følgende retningslinjer:

  • Book en tid
  • Hold afstand
  • Afsprit hænderne efter hvert forsøg
  • Følg og orientér dig i Udenrigsministeriets rejsevejledning, og undlad at booke tid, hvis du indenfor de seneste 14 dage ikke har fulgt den.
Fremadrettet vil alle bookinger vare 3 timer, og der vil ikke længere være begrænsninger i forhold til, hvor mange bookinger man kan foretage af gangen.

I kølvandet på corona-lukningen oplever vi naturligt nok mindre interesse for at blive medlem af klubben end ellers, og mod sædvane har vi derfor ganske korte ventelister.
Kender du derfor nogen, der overvejer at blive en del af klubben og foreningslivet, vil nu være et rigtig godt tidspunkt at prikke til dem. Nedenfor finder du links til både prøveklatringer, introaftener og betaling af dit eget kontingent.
INTROAFTEN
PRØVEKLATRING
SÅDAN BOOKER JEG EN TID
UDENRIGSMINISTERIETS REJSEVEJLEDNING

Renovering af midtbyboulderen
Det kunne ikke være bedre timing, at vi i disse corona-tider er ved at få midtbyboulderen tilbage i funktionsdygtig tilstand. For at give den en længere levetid end sidst, beklædes den nu med glasfiberplader fremfor træ, og i skrivende stund knokler Gubbies på at få monteret de sidste skruer. Formentlig står den således allerede færdig i weekenden.

Vægudvalget står på spring for at skrue fede problemer på den, og udvalget for sociale events har lovet at invitere til en lille komsammen dernede.

Hold dig opdateret på Facebook omkring den præcise dato.

 

SÅDAN FINDER JEG VEJ
KLUBBENS FACEBOOK SIDE
Relokation
Trods nedlukningen af klubben, har der været fuld gang i arbejdet med at finde den rette vægleverandør til at designe og konstruere klatrevæggene i den nye facilitet. Walltopia, Gubbies, Entreprises, Unisport og Citywall leverede alle nogle utroligt spændende bud, og valget var derfor ikke let.
Citywall endte med at vinde udbuddet, og udvalget er pt. i tæt dialog med dem omkring, hvordan vi får det absolut bedste ud af de nye rammer.

I videoen nedenfor finder I deres spændende forslag til, hvordan den nye klub kan designes. Udviklingen af det endelige design er dog en lang og løbende proces, og nedenstående må derfor ikke opfattes som en 1:1 udgave af, hvordan det reelt bliver.  

Check også Facebook siden for det nye Sport- og Kulturcampus, hvilket vi i forbindelse med relokationen bliver en del af.  
LINK TIL VIDEO
HVEM ER CITYWALL?
HISTORIK FOR RELOKATIONEN
Fælles dueslag
Ved toiletterne er der nu opsat en reol, der skal gøre det ud for et fælles dueslag medlemmerne imellem.

Har du et telt som din makker skal låne, er det her du skal placere det (og ikke på kontoret).
 
 
Permanente topreb
Fremadrettet vil klubbens reb ikke længere være farvekodede, og der kan således føres eller klatres topreb med alle rebfarver.

For at sikre en vis mængde af faste topreb til gavn for nye medlemmer,  vil der snarest blive opsat skilte der angiver, hvor disse skal hænge.
Stigegreb
Ved Pool Party væggene i bassinet er der nu skruet tre "stiger" med disse firkantgreb. Formålet med stigerne er, at skabe nemmere adgangsforhold for ruteklatrere i dette område.

Fremadrettet vil ruterne i dette område starte for enden af een af de tre "stiger", og der vil derfor blive god plads til at skrue fede traversruter.
Staticair -
Mindre støv i klubben

Efter påbud fra Arbejdstilsynet, har klubben investeret i en "støvsuger" fra firmaet Staticair, der tiltrækker (kalk)støvet via statisk elektricitet.

Vi glæder os til at afprøve om det er en løsning vi skal arbejde videre med i den klub, og om det gør det muligt at nedbringe rengøringsudgifterne.
Begrænsede adgangsveje
Bygningen af det nye Sport- og Kulturcampus herunder Bevægelseshuset, i hvilket vi skal have til huse, er netop påbegyndt.

Som en konsekvens heraf har vi siden genåbningen af klubben været uden både fast internet og vejforbindelse. Begge dele skulle dog blive bedre i indeværende uge, hvor det igen vil være muligt at parkere i bil ved klubben.