Trænerne

Trænergruppen i Århus Klatreklub (ÅK) har til formål at samle aktive uddannede trænere og aspiranter i ÅK for at dele viden omkring træning, samt udnytte interne og eksterne fællesressourcer og kompetencer, der kan højne kompetenceniveauet for trænerne. Herudover at koordinere og udføre træning for medlemmer i klubben, med det formål at bidrage til at udvikle klatrerne og motivere til fastholdelse i klatresporten og ÅK. Endvidere at udvikle nye initiativer indenfor området træning og udbygge netværk nationalt/internationalt indenfor klatresporten, som kan højne trænererfaring og klatretræning nationalt.

Spørgsmål vedrørende træning og træningshold rettes til cheftræneren.