Klubvært update #11

ÅK 2020.JPG

Fornyelse af medlemskab - påmindelse
Som du tidligere er informeret om vil dit medlemskab automatisk udløbe og din chip blive spærret 1/3-2020, hvis du ikke inden da har betalt for kontingentåret 2020.* (Har du allerede betalt, kan du blot se bort fra denne påmindelse).

Da vi oplever at klubben det seneste år er blevet endnu mere levende og attraktiv, tror og håber vi derfor at rigtig mange vil forny medlemskabet. Husk også at forny din skableje, hvis du har et sådan.

Husk i forbindelse med fornyelse at få et nyt årsmærke hos klubværten eller en nøglevagt, og at bære medlemskortet synligt.


Ønsker du, mod forventning, ikke længere at være medlem, skal du blot aflevere din nøglebrik i postkassen. Skulle du på et senere tidspunkt ønske at genoptage medlemskabet, skal du blot kontakte klubværten, der da vil fremsende et betalingslink.
Det er hverken muligt at sætte sit årsmedlemskab på pause eller at købe et, der udløber tidligere end 1/3-21. Fornyelse af årsmedlemskab har ingen relation til holdtræning, hvilken man tilmelder sig og betaler for særskilt. Alle spørgsmål vedrørende holdtræning skal rettes til cheftræneren.
* Årsmedlemmer optaget i januar og februar (2020) har allerede betalt frem til 1/3-21.

FORNYELSE AF ÅRSMEDLEMSKAB (10-17)
FORNYELSE AF ÅRSMEDLEMSKAB (18+)
FORNYELSE AF SIKRINGSKORT (18+)
FORNYELSE AF SKABLEJE

Generalforsamling & info om status på relokationen

Der afholder generalforsamling 27/2-20 (19:00-21:00), og du kan stadig nå at tilmelde dig til den gratis spisning fra 18:30-19:00 frem til og med 24/2-20.

I år skal der stemmes om:

  • Indførelse af årlig arbejdsdag
  • Forøgelse af kontingent
  • Indkøb af grebvasker
  • Indkøb og montering af endnu en autobelay
  • Ændring af træningstider for juniorhold
  • Ændring af praksis omkring faste topreb

Videre er der en ledig plads i bestyrelsen - måske det er din?

I forbindelse med generalforsamlingen vil relokationsudvalget komme med en opdatering. Udvalget har netop, med bistand fra et repræsentativt udsnit af medlemmerne, lagt sidste hånd på de samlede funtionskrav (se nedenfor), og fremsendt disse til de prækvalificerede vægleverandører. Således må vi nu vente i spænding på at modtage leverandørernes bud på, hvordan den kommende facilitet skal indrettes.

OBS: I forbindelse med generalforsamlingen og informationsmødet vil bassinet være lukket for klatring fra 16:30 til 21:00, og HELE klubben 19:00 til 21:00.

 

TILMELDING TIL SPISNING
LÆS MERE OM RELOKATIONEN
INFO OM BESTYRELSESARBEJDET
FUNKTIONSKRAV FOR DEN NYE FACILITET
DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN
Tilsynsbesøg
Arbejdstilsynet har været på besøg af to omgange, hvor vi har haft en god dialog om blandt andet sikkerhed, luftkvalitet og frivilligt arbejde. I kraft af de hjælpemidler der anvendes til rutebyg (stiger, el-værktøj mm.), er denne frivillige aktivitet at regne for arbejde, hvorfor de almindelige regler for arbejdsmiljø gælder. Således har vi fået påbud om:
  • At forbedre kvaliteten af vore stiger
  • Permanent at nedbringe mængden af støv og kalk i luften og på overflader
På baggrund af ovenstående er vægudvalget ved at indkøbe nye stiger, og for at forbedre luftkvaliteten er der bestilt en "kalksamler" fra firmaet Static Air. Sidstnævnte er "plug and play" og kan derfor nemt medtages til den nye facilitet.

 
Rydning af ruter
Vægudvalget og klubværten er enedes om at ændre praksis i forbindelse med rydning af ruter. Hvor klubværten tidligere som hovedregel ryddede fire boltlinjer per måned (inden for eet område), vil der fremadrettet blive ryddet to boltlinjer to modsatrettede steder i bassinet.

Rydningen vil fortsat gå med uret: Hvor der denne gang vil blive ryddet ruter på boltlinje 33-34 + 11+12, vil der næste måned blive ryddet på 35-36 + 13-14.

Formålet med ændringen er at sikre, at de samme greb/volumener/makroer ikke automatisk bliver opsat i samme område, og forhåbentlig herved skabe endnu større variation og klatreglæde.

 
SÅDAN BLIVER JEG RUTEBYGGER